نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

زیست سیاست

طبی سازی جُرم در نظریه سزار لومبروزو۲:نظریه تکامل و آتاویسم جنایی

لومبروزو معتقد بود که از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان جنایتکار انسانی هست که قوانین را نقض می‏کند و از این رو توسط حکومت محکوم و مجازات می‏شود تا شهروندان دیگر در آسایش زندگی کنند و روابط میان آنان کنترل شود. از نظر او چنین رویکردی «فقط با…

طبی سازی جُرم در نظریه سزار لومبروزو ۱

طبی سازی جُرم آموزه اصلی طبی سازی آن است که حوزه هایی از زندگی انسان که در قلمرو پزشکی نیست بگونه ای بازسازی و بازتعریف می شوند که در قالب بیماری، تشخیص و درمان قرار می گیرند. به عبارت دیگر « عقلانیت پزشکی در حوزه هایی که تا پیش از این…

تحلیل طبی سازی در ایران معاصر

به دعوت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در هفته پژوهش علیرضا منجمی دربارۀ طبی سازی در ایران معاصر سخن گفت. او در این سخنرانی در ربط و نسبت سازمان ها بیمه با طبی سازی و ایفای نقش آنها به عنوان پیشران طبی سازی یا مانع آن توضیحاتی داد.

دبیران علمی همایش ملی «تکنولوژی و فرهنگ» در میزگرد مهر

خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه-سارا فرجی: معمولاً وقتی سخن از آسیب‌شناسی تکنولوژی می‌شود همه یاد استعاره چاقوی دولبه می‌افتند و می‌گویند تکنولوژی خوبی و بدی‌هایش خودش را دارد اما کمتر به وضعیتی که امروز در نسبت با تکنولوژی داریم پرداخته…

«زیست سیاست» از منظر وراثت و علوم اعصاب اجتماعی

کارهای متفکران برجسته ای همچون کنت، اسپنسر، دورکیم و لومبروزو رابطه ای وثیق میان زیست شناسی و پزشکی مدرن از یک سو  و جامعه شناسی از سوی دیگر را نشان می دهند. در ابتدای قرن بیستم  رودلف شلین(1864-1922) –نظریه پرداز سیاسی سوئدی-دولت و کشور …

تحلیل رساله‌های علوم انسانی از منظر علم‌شناسی فلسفی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پمفات)، نشست تخصصی سیاست پژوهی درباب رساله‌های دکترا در علوم انسانی(کیفیت بخشی و افزایش کارایی) به همت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و…

روانشناسی مثبت، علم است یا زهر مار؟ بررسی مناقشات و انتقادات به روانشناسی مثبت گرا

روانشناسی مثبت گرا رشته ای از درون روانشناسی است که هدف آن کشف رازهای شکوفایی و بهزیستی انسان است. بر ارتقای شادی ، انعطاف پذیری و عملکرد بهینه تمرکز دارد و در عمل محبوبیت گسترده ای به دست آورده است. با این حال، مانند هر رشته‌ای، منتقدانی…

طبی سازی، حرفه مندی و بحران پزشکی

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های آسیب‌شناسی، بررسی مسائل و ارائه راهکارهای پیشنهادی در موضوع نخبگان و مسئله هویت؛ کارگروه پزشکی به همت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و همکاری بنیاد ملی نخبگان در دو پنل  برگزار شد. دکتر علیرضا…

سراسربین (بخش ششم): ماشین منقادساز

فوکو معتقد است که تنها چند سال پس از بنتام، جامعه مورد نظر او متولد شد. در ظاهر سراسربین صرفا راه حلی برای رفع یک مشکل تکنیکی در رابطه با بی نظمی و ازدحام در زندان ها بود، اما آموزه هایی که در آن وجود داشت نوع کاملی از جامعه ای…