نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

زیست سیاست

پروژۀ بلوپرینت جانسون برای معکوس کردن روند پیری

حوزه علم سلامت مدرن، نام برایان جانسون (Bryan Johnson) به تازگی توجهات بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. این کارآفرین فوق ثروتمند دنیای نرم افزار امیدوار است پس از طی کردن یک برنامه آزمایشی، روند طبیعی پیری را معکوس کرده و تا حدی آن را پیش…

برگزاری مدرسه تابستانه علوم انسانی سلامت

مفهوم علوم انسانی پزشکی از پس یک پرسش فلسفی برآمد و آن اینکه پزشکی یا طبابت چیست؟ در پاسخ به این پرسش یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علوم‌انسانی پزشکی این بوده است که انگارۀ علم بودن صرف پزشکی را به چالش بکشد. مهمترین مشخصۀ پزشکی در قرن بیستم…

استبداد تشخیص نزد روزنبرگ

چارلز روزنبرگ در مقالۀ اثرگذار خود با عنوان استبداد تشخیص (Tyranny of Diagnosis) توجه مخاطب را به نقش محوری تشخیص پزشکی و نحوۀ پیکربندی مجدد آن همزمان با فنی‌تر شدن، تخصصی‌تر شدن و بوروکراتیزه شدن پزشکی جلب می‌کند. او معتقد است که رده‌ها یا…

انسان به منزله اُبژه دانش

فرهنگ اروپایی در واپسین سال های قرن هجدهم ساختاری را شکل داد که هنوز از هم نپاشیده است؛ تازه شروع کرده ایم بعضی از تارهای این کلاف را باز کنیم، تارهایی که هنوز  برایمان ناشناخته اند که خیلی طبیعی به غایت جدید یا مطلقا کهنه می پنداریمشان؛ در…

سه اشتباه در استدلال اخلاقی دربارۀ پاندمی کرونا -بخش سوم

دومین اشتباه: «کار را به «متخصصین» بسپارید» در این بخش، استدلال خواهم کرد که به علت اینکه پاسخ‌های مختلف به ویروس کرونا بی‌شک متضمن اولویت‌بندی‌هایی میان سبک‌های زندگی‌های مختلف است، این تصمیم‌ها را نباید گروهی واحد از متخصصین بگیرند.…

مفهوم قدرت در «تولد کلینیک»

غلامحسین مقدم حیدری فوکو معتقد است که مشاهده کلینیکی ، عملی سیاسی است. از این رو برای بررسی این موضوع ابتدا باید معنا و مفهوم قدرت در نزد فوکو را بررسی کنیم. از نظر فوکو ماهیت «قدرت» متافیزیکی نیست بلکه عبارت است از «روابط، رابطه…

سیاست سلامت در قرن نوزدهم

غلامحسین مقدم حیدری در پزشکی رده بندی، بیماری های همه گیر -مثل طاعون، وبا، سرخجه - دارای جایگاه ویژه ای بودند. زیرا این بیماری ها به دلیل آنکه عده زیادی از جمعیت را مبتلا می کردند بهره وری نیروی کار را بشدت کاهش می دادند و به دلیل همه…

قرنطینه ، جمعیت و سیاست سلامت

غلامحسین مقدم حیدری مطابق تحلیل فوکویی می توان گفت که حبس خانگی در قرنطینه مجموعه ای از فردیت های مجزا بوجود می آورد که اجازه در آمیخته شدن آنها با یکدیگر داده نمی شد. اما کارکرد قرنطینه تنها مجزا کردن افراد نبود بلکه  حبس خانگی به همراه…

«مشاهده» در فلسفه علم و مشاهده در «تولد کلینیک»

غلامحسین مقدم حیدری بررسی چگونگی «مشاهده» در پژوهش های علمی و رابطه آن با نظریه ها یکی از موضوعات و مناقشات مهم در فلسفه علم است. طبق نظر تجربه‏ گرايان منطقى، مشاهده در فرايندى مانند جريان كاركردن دستگاه عكاسى محقق مى‏شود. اندام‏هاى حسى،…

سه اشتباه در استدلال اخلاقی دربارۀ پاندمی کرونا -بخش دوم

اولین اشتباه: توهم توانایی اجتناب از اولویت‌بندی‌ها دلایل بیان‌شده در مورد تصمیم بسیاری از کشورها در توقفِ تقریباً کامل چرخۀ اقتصاد و الزام مردم به در خانه ماندن، چندان به دلیل کاهش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا نبود. دلیل ارائه‌شده‌…