نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

علوم انسانی پزشکی

پروژۀ بلوپرینت جانسون برای معکوس کردن روند پیری

حوزه علم سلامت مدرن، نام برایان جانسون (Bryan Johnson) به تازگی توجهات بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. این کارآفرین فوق ثروتمند دنیای نرم افزار امیدوار است پس از طی کردن یک برنامه آزمایشی، روند طبیعی پیری را معکوس کرده و تا حدی آن را پیش…

بورسیه فلسفه هوش مصنوعی در CAIS

مرکز ایمنی هوش مصنوعی (CAIS - تلفظ شده "مورد") یک سازمان غیرانتفاعی تحقیقاتی و میدانی مستقر در سانفرانسیسکو است. این سازمان بر این باور است که هوش مصنوعی (AI) این ظرفیت بالقوه را دارد که عمیقاً برای جهان مفید باشد، مشروط بر اینکه بتوانیم آن…

خطر هوش مصنوعی چیست؟ بخش اول

مرکز ایمنی هوش مصنوعی (CAIS - تلفظ شده "مورد") یک سازمان غیرانتفاعی تحقیقاتی و میدانی مستقر در سانفرانسیسکو است. این سازمان بر این باور است که هوش مصنوعی (AI) این ظرفیت بالقوه را دارد که عمیقاً برای جهان مفید باشد، مشروط بر اینکه بتوانیم آن…

غفلت از زیست¬جهان بیمار و بحران مراقبت در پزشکی

دلیل اول- تخصصی شدن علم پزشکی نخستین موضوعی که قابل توجه است، فرایندی است که علم برای تخصصی شدن پی می-گیرد. فرایند تخصصی شدن به نوبه خود موجب شده است که جهان علم رفته¬رفته از زیست-جهان فاصله بگیرد. دانش در گذشته و پیش از جدایی نظریه و…

علم و شبه علم در مدخل دانشنامه فلسفی استنفورد (۳)

تضاد بین علم و شبه علم با چنین تعبیر گسترش یافته‌ای از علم به وجه بهتری قابل درک است. در یک طرف تعارض، ما اجتماعی از دیسیپلین‌های معرفتی را می یابیم که شامل علوم طبیعی و اجتماعی و علوم انسانی می شود. از سوی دیگر، طیف گسترده ای از جنبش ها و…

انتقال نظریۀ اخلاط چهارگانه از یونان به قلمرو اسلامی

ماجرای ارتباط پزشکی یونانی با پزشکی مسلمانان در واقع با نهضت ترجمۀ متون یونانی به عربی در اولیل سده سوم قمری و با تأسیس بیت‌الحکمه گره خورده است. پزشکی یونانی نظامی جامع و عقلانی بود که بر اساس آثار جالینوس بنا شده بود. در این آثار، فلسفۀ…

برگزاری مدرسه تابستانه علوم انسانی سلامت

مفهوم علوم انسانی پزشکی از پس یک پرسش فلسفی برآمد و آن اینکه پزشکی یا طبابت چیست؟ در پاسخ به این پرسش یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علوم‌انسانی پزشکی این بوده است که انگارۀ علم بودن صرف پزشکی را به چالش بکشد. مهمترین مشخصۀ پزشکی در قرن بیستم…

استبداد تشخیص نزد روزنبرگ

چارلز روزنبرگ در مقالۀ اثرگذار خود با عنوان استبداد تشخیص (Tyranny of Diagnosis) توجه مخاطب را به نقش محوری تشخیص پزشکی و نحوۀ پیکربندی مجدد آن همزمان با فنی‌تر شدن، تخصصی‌تر شدن و بوروکراتیزه شدن پزشکی جلب می‌کند. او معتقد است که رده‌ها یا…