نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

علوم انسانی پزشکی

طبابت، علوم زیست‌پزشکی کاربردی نیست (۱)

یکی از آموزه‌های مهم و کلیدی فلسفۀ پزشکی که میان فیلسوفان پزشکی در مورد آن توافق نظر وجود دارد این است که  نمي‌توان طبابت را به مثابة كاربرد علوم زيستي در حل مسائل باليني فهم كرد. در اینجا فهرست‌وار دلایلی برای آن اقامه می‌کنم.…

درک مـفهوم سـلامت ۴:  به سوی ارزیابی نظریۀ BST و HTH  

اکنون دو نظریه ای را که می خواهیم با هم مقایسه کنیم، در نظر بگیرید. طبق نظریۀ BST: فرد الف کاملاً سالم است، اگر و تنها اگر همۀ اندام‌های الف به طور نرمال کار کنند، یعنی با توجه به یک محیطِ از نظر آماری نرمال، همۀ اندام­ها نقش خاص و…

درک مـفهوم سـلامت ۳: دو جریان معاصرِ فلسفۀ سلامت و بیماری

همانطور که گفتم، اخیراً دو جریان اصلی در خصوص نظریۀ سلامت و بیماری پدید آمده است: یکی از آنها جریانی است که گاه جریان پزشکی یا زیست آماری (bio-statistical) نامیده می شود. آنچه در میان فیلسوفان این جریان رایج است این است که آنها…

درک مـفهوم سـلامت ۲: پاره­ ای نظریه­ های تاریخی دربارۀ سلامت

انواع سلامت سلامت مفهومی است که در درجۀ اول بر «کل انسان» قابل اطلاق است. از سوی دیگر، مفاهیم اشتقاقیِ خاص­تری نیز از این مفهوم وجود دارد. از روزگار باستان تاکنون، و خصوصاً با تمایز دکارتی میان ذهن و بدن، تمییز سلامت جسم (somatic health)…

درک مـفهوم سـلامت ۱: در باب ارزش سلامت

چکیده در عصر کنونی، فلسفۀ سلامت کاملاً بر مسئلۀ تعیین ماهیت مفهوم سلامت، ناخوشی (illness) و بیماری (disease) از دیدگاه علمی متمرکز شده است. پاره ای از نظریه پردازان ادعا و استدلال می کنند که این مفاهیم توصیفی و فارغ از ارزش…

هرمنوتیک پزشکی در پی گادامر: مسئلۀ فرونسیس (۳)

هرمنوتیک پزشکی گادامری در فاصلۀ بین بخش‌های دوم و سوم حقیقت وروش با گذارِ گادامر از خوانش متون در علوم انسانی به تحلیلِ گفتگو و زبان، تحولی رخ می دهد که برای نشان دادن این که پزشکی بالینی، فعالیتی هرمنوتیکی است اهمیت اساسی دارد. در اینجا…

شواهد در پزشکی مبتنی بر شواهد

بخشی از اختلاف نظر بین حامیان و منتقدان EBM ناشی از عدم توجه به تفاوت در استفاده از کلمۀ «شواهد» است. پزشکی هم نوعی پرکتیس است و هم نوعی علم. پزشکی در مقام علم، به دنبال روابط علّی بین وضعیت ها (به عنوان مثال، بیماری ها) و طیف…