نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

تفکر

آیا هوش مصنوعی می تواند ارزش ها و اخلاق انسانی را توسعه دهد؟ تفاوت یادگیری ماشینی با یادگیری انسانی

به رغم همه هیاهوی رسانه ای پیرامون هوش مصنوعی (AI)، هوش این ربات های هوشمند بسیار متفاوت از انسان است. هوش مصنوعی ممکن است در حین شبیه‌سازی گفتار مکالمه، حجم بسیار بالای از داده ها را تجلیل کند، اما ربات‌ها هنوز پیچیدگی، تفاوت‌های ظریف…

برگزاری مدرسه تابستانه علوم انسانی سلامت

مفهوم علوم انسانی پزشکی از پس یک پرسش فلسفی برآمد و آن اینکه پزشکی یا طبابت چیست؟ در پاسخ به این پرسش یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علوم‌انسانی پزشکی این بوده است که انگارۀ علم بودن صرف پزشکی را به چالش بکشد. مهمترین مشخصۀ پزشکی در قرن بیستم…

استبداد تشخیص نزد روزنبرگ

چارلز روزنبرگ در مقالۀ اثرگذار خود با عنوان استبداد تشخیص (Tyranny of Diagnosis) توجه مخاطب را به نقش محوری تشخیص پزشکی و نحوۀ پیکربندی مجدد آن همزمان با فنی‌تر شدن، تخصصی‌تر شدن و بوروکراتیزه شدن پزشکی جلب می‌کند. او معتقد است که رده‌ها یا…

چارلز روزنبرگ، مورخ به نام پزشکی

چارلز ای. روزنبرگ بژوهش های گسترده در تاریخ پزشکی و علم انجام داده است و بیشتر به خاطر سالهای وبا معروف است: ایالات متحده در 1832، 1849 و 1866 (شیکاگو، 1962، ویرایش جدید، 1987). محاکمه قاتل Guiteau. روانپزشکی و قانون در عصر طلایی …

لزوم تحلیل تخصص‌گرایی در پزشکی

به باور بسیاری از فیلسوفان پزشکی همچون صادق‌زاده و گادامر، یکی از روندهای مهم پیشران در بحران پزشکی، تخصص‌گرایی مفرط است. روند تخصص‌گرایی با این ایده شکل گرفت که برای ارتقاء دقت و کیفیت ارائۀ خدمات پزشکی نیازمند آنیم که به پزشکی را تخصصی…

معرفت ضمنی نزد پولانی و ربط آن با پزشکی بالینی (۲)

نظريه دانستن (معرفت يافتن) ضمني پولاني مايكل پولاني شيميدان و فيلسوفي بود كه به سبب بسط مفهوم دانستنِ(knowing  ) ضمني شناخته شده است. دانستنِ ضمني به معرفتي ارجاع دارد كه در حاشيۀ توجه عمل مي‌كند و حيطه‌هاي صريحِ (آشكار) معرفت…

هوش مصنوعی و استدلال بالینی

اوّلین روش‌شناسی علمی برای تصمیم‌گیری بالینی در تاریخ پزشکی در سال 1959 و توسط رابرت لدلی (پزشک، دندانپزشک و مهندس برق آمریکایی) به همراه لی لاستد (متخصّص رادیولوژی) انجام شد که در آن برای اولیّن بار نحوه تصمیم‌گیری بالینی پزشکان مورد بررسی…