نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

فرهنگ

«مرگ رام شده» در پیشامدرن نزد فیلیپ آریس

فلیپ آریس معتقد است که دوران پیشامدرن «مرگ» دارای ویژگی های زیر بود: مرگ در بستر و شخص دراز کشیده و «آرمیده در بستر بیماری اش» بود. مرگ مراسم آیینی بود که خود فرد در حال مرگ آن را سامان می داد و خود او بر آن نظارت داشت و تشریفات…

کودک بیمار؛ نقاشی ژانر ویکتوریایی

برای نقاشی دکتر اثر لوک فیلدز ابتدا زمینه تاریخی که این اثر در آن شکل گرفته است را درک کنیم. این نقاشی در سنت ویکتوریایی که ترسیم کودک بیمار مرسوم بود استثنایی است. البته جنبه‌های زیادی برای چنین زمینه‌ای وجود دارد - از جمله تاریخ حرفه‌های…

طبابت ایده آل: تأملی در نقاشی «پزشک»، اثر لوک فیلدز

نقاشی «دکتر» اثر لوک فیلدز به سال۱۸۹۱ است. این نقاشی، پزشکی ویکتوریایی را به تصویر می‌کشد که در حال مشاهدۀ بالینی کودکی بیمار در شرایطی بحرانی است، در حالی که والدین با درماندگی به آنها خیره شده‌اند. تئوری های مختلفی در مورد منشاء نقاشی…

سخنرانی با عنوان «تأملی در نسبت پزشکی و حکمت عملی (فرونسیس)»

به مناسب روز پزشک و به دعوت خانه حکمت دکتر علیرضا منجمی روز شنبه سخنرانی ای با عنوان تاملی در نسبت پزشکی و حکمت عملی ایراد خواهد کرد. زمان: شنبه چهارم شهریورماه 1402 ساعت 17 لینک جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.

نسبت پزشکی و همدلی: تأملی در نقاشی «علم و شفقت» اثر پیکاسو

علوم انسانی سلامت با تأمل انتقادی از وضعیت پزشکی مدرن آغاز شد و سابقه‌ای در حدود چهار دهه در جهان دارد؛ به نظر می‌آمد که پزشکی مدرن به شکلی افراطی علمی شده و از جنبه‌های انسانی غفلت کرده بود. استمداد / مدد جستن از علوم انسانی در پزشکی…

تحلیل رساله‌های علوم انسانی از منظر علم‌شناسی فلسفی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پمفات)، نشست تخصصی سیاست پژوهی درباب رساله‌های دکترا در علوم انسانی(کیفیت بخشی و افزایش کارایی) به همت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و…

روانشناسی مثبت، علم است یا زهر مار؟ بررسی مناقشات و انتقادات به روانشناسی مثبت گرا

روانشناسی مثبت گرا رشته ای از درون روانشناسی است که هدف آن کشف رازهای شکوفایی و بهزیستی انسان است. بر ارتقای شادی ، انعطاف پذیری و عملکرد بهینه تمرکز دارد و در عمل محبوبیت گسترده ای به دست آورده است. با این حال، مانند هر رشته‌ای، منتقدانی…

طبی سازی، حرفه مندی و بحران پزشکی

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های آسیب‌شناسی، بررسی مسائل و ارائه راهکارهای پیشنهادی در موضوع نخبگان و مسئله هویت؛ کارگروه پزشکی به همت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و همکاری بنیاد ملی نخبگان در دو پنل  برگزار شد. دکتر علیرضا…

سینما ابزاری برای آموزش علوم انسانی پزشکی: برنامه پزشکی و سینما (مدیسینما) در دانشگاه علوم پزشکی…

تقدیم به دوست سفر کرده زوان قوکاسیان مقدمه از هنگامی که ساختار و کارکرد بدن انسان در تندرستی و بیماری، به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت، طب وارد عصر مدرن شد. در انتهای قرن نوزدهم، بیشتر اعضای جامعه پزشکی پذیرفته بودند…

سلامتی و بهار در طب چینی

جوزف نیدهام (1900-1995)Joseph Needham، مورخ و چین شناس انگلیسی، در کتاب معروف تاریخچه علم و فناوری چین «یین» و «یانگ» را مهمترین مفهوم در تفکر فلسفی مردم چین می داند. فلاسفه چین باستان معتقد بودند که هستی از یین و یانگ تشکیل شده و حرکت بی…