نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

المپیاد علوم پزشکی

ضرورت توجه به فلسفه پزشکی در ایران

مولوی در دفتر چهارم مثنوی داستان زیبایی را نقل می‌کند که می‌توان آن را اساس فلسفه پزشکی دانست. داستان از این قرار است که مردی دباغ در بازار عطاران بیهوش افتاد و تنها با بوی سرگین بهوش آمد. این داستان به شرح زیر است: آن یکی افتاد بیهوش و…