نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

المپیاد علوم پزشکی

وبینار معرفی برنامه‌های آموزشی پژوهشی ترویجی و رویدادهای علوم انسانی سلامت

حلقه فلسفه پزشکی روز دوشنبه 15 اسفندماه 1401 ساعت 16 تا 17.30 وبیناری برای معرفی برنامه های خود در حوزۀ علوم انسانی سلامت برگزار میکند. سخنرانان این وبینار حمیدرضا نمازی علیرضا منجمی غلامحسین مقدم حیدری خواهند بود. لینک…

وبینار معرفی برنامه‌های آموزشی پژوهشی ترویجی و رویدادهای علوم انسانی سلامت

حلقه فلسفه پزشکی روز دوشنبه 15 اسفندماه 1401 ساعت 16 تا 17.30 وبیناری برای معرفی برنامه های خود در حوزۀ علوم انسانی سلامت برگزار میکند. سخنرانان این وبینار حمیدرضا نمازی علیرضا منجمی غلامحسین مقدم حیدری خواهند بود. لینک وبینار متعاقبا اعلام…

ضرورت توجه به فلسفه پزشکی در ایران

مولوی در دفتر چهارم مثنوی داستان زیبایی را نقل می‌کند که می‌توان آن را اساس فلسفه پزشکی دانست. داستان از این قرار است که مردی دباغ در بازار عطاران بیهوش افتاد و تنها با بوی سرگین بهوش آمد. این داستان به شرح زیر است: آن یکی افتاد بیهوش و…