نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

مردم شناسی

بیماری، درد و درمان در جوامع ابتدایی (۵): همه گیری و ارواح بدخیم

جزایر تروبریاند مجموعه جزایر مرجانی در غرب گینه نو به وسعت ۴۵ کیلومتر مربع است جمعیت این جزایر در ابتدای قرن بیستم حدود ۸ هزار نفر بود. اهالی جزایر تروبریاند به دلیل حفظ بسیاری از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی باستانی خود شهرت دارند.…

مردم نگاری در پروژه تنوع ژنوم انسانی

Amade M’charek -استاد مردم شناسی دانشگاه آمستردام-گزارشی از مردم نگاری خود از عمل علمی در یک آزمایشگاه ژنتیک در دانشگاه لیدن هلند را در کتاب پروژه تنوع ژنوم انسانی چنین بیان می کند: من در لابراتوار بودم اما تنها یک مشاهده گر نبودم زیرا…

بیماری، درد و درمان در جوامع ابتدایی (۴): مناسک تشخیص بیماری

در تشخیص بیماری ها در جوامع ابتدایی آنچه اهمیت دارد این است که درمانگر پی ببرد چه قدرت کینه توزی شخص بیمار را تسخیر کرده است یا چه طلسمی بر او کارگر افتاده است یا چه موجود زنده یا مرده ای زندگی را برای او سخت کرده است و .... اما باید توجه…

بیماری، درد و درمان در جوامع ابتدایی (۳): شمن و درد زایمان

در عصر ما بچه دار شدن و زایمان طبی شده است و مادر و جنین در تمام مراحل بارداری زیر نظر و مراقبت پزشک و نهادهای بهداشتی و درمانی هستند. بطوریکه تولد نوزاد بدون نظارت پزشکی امری نامحتمل یا حداقل پرخطر دانسته می شود. حال می توان پرسید که…

بیماری و درمان در جوامع ابتدایی (۲): بیماری به مثابه موج تسخیرگر

کشیش روژیه (Rougier) در گزارش خود در 1907درباره تلقی بومیان فیجی* از بیماری می گوید: «ما باید قطعا از این اندیشه اجتناب کنیم که تصور فیجی ها از بیماری را مانند تصور خودمان از بیماری می داند. در ذهن فیجی ها بیماری مانند موج است. یعنی…

بیماری و درمان در جوامع ابتدایی (۱): درمانگر ندمبویی

در پزشکی مدرن (پزشکی رایج از اواخر قرن نوزدهم تا کنون) بیماری ها مکانمند تصور شده اند و از این رو درمان بیماری ها علی الاغلب متمرکز بر مکان بیماری یا درد هست. این آموزه در فرهنگ علمی و عمومی معاصر چنان بدیهی تصور می شود که بنظر می رسد که…

سینما ابزاری برای آموزش علوم انسانی پزشکی: برنامه پزشکی و سینما (مدیسینما) در دانشگاه علوم پزشکی…

تقدیم به دوست سفر کرده زوان قوکاسیان مقدمه از هنگامی که ساختار و کارکرد بدن انسان در تندرستی و بیماری، به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت، طب وارد عصر مدرن شد. در انتهای قرن نوزدهم، بیشتر اعضای جامعه پزشکی پذیرفته بودند…