نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج» برگزار شد

جلسه دفاع از رساله دکتری امیرحسن موسوی در رشته فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ دوشنبه 1 آبان 1402 در محل همین پژوهشگاه برگزار شد. عنوان این پژوهش «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر…

پزشکی مبتنی بر شواهد مبنایِ فلسفیِ ضعیفی دارد

پزشکی مبتنی بر شواهد به عنوان جنبشی از دهه نود میلادی شکل گرفت و تلاش کرد تا خود را به عنوان تنها پزشکی مشروع و قابل قبول عرضه کند. مدعیات این جنبش مورد نقد جدی فیلسوفان پزشکی و فیلسوفان علم قرار گرفته است و سبب شده است فلسفۀ پزشکی به حوزه…

تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر فلسفه علم

اپیزود ۲۳ پادکست فلسفه علم گزارشی است از رساله دکترای امیرحسن موسوی با موضوع «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر فلسفه علم». این رساله در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دفاع شد.

جنگ و پزشکی

پرواضح است که جنگ ها باعث صدمات جسمی مختلفی می شوند، از زخم های جزئی گرفته تا شرایط تهدید کنندۀ حیات. این صدمات اغلب نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارند و می‌توانند منجر به ناتوانی‌های طولانی ‌مدت و بیماری‌های مزمن شوند. جنگ می تواند تأثیر قابل…

آرایـشـگرانِ جـراح

آرایشگران امروزه عمدتاً به مراقبت از مو و ناخن مشتریان خود می پردازند. اما تا قرن نوزدهم آنها به عنوان آرایشگران جراح (barber-surgeon) شناخته می‌شدند و خدمات بسیار دیگری همچون کشیدن دندان، بریدن ریشۀ ناخن‌ها، جاانداختن استخوان،…

تأملات گادامر در باب پزشکی

سلامت و بیماری چنان با زندگی انسان در هم آمیخته است که همواره موضوع جذاب و چالش‌برانگیزی برای تأملات فلسفی نیز بوده است. با آنکه تا پیش از برآمدن فیلسوف-پزشکان و قوام یافتن حوزۀ پژوهشی فلسفۀ پزشکی در سدۀ اخیر، تأملات نظام‌مند و ساختاریافته…

تأملات فوکو در باب پزشکی

سلامت و بیماری چنان با زندگی انسان در هم آمیخته است که همواره موضوع جذاب و چالش‌برانگیزی برای تأملات فلسفی نیز بوده است. با آنکه تا پیش از برآمدن فیلسوف-پزشکان و قوام یافتن حوزۀ پژوهشی فلسفۀ پزشکی در سدۀ اخیر، تأملات نظام‌مند و ساختاریافته…

تأملات هابرماس در باب پزشکی

سلامت و بیماری چنان با زندگی انسان در هم آمیخته است که همواره موضوع جذاب و چالش‌برانگیزی برای تأملات فلسفی نیز بوده است. با آنکه تا پیش از برآمدن فیلسوف-پزشکان و قوام یافتن حوزۀ پژوهشی فلسفۀ پزشکی در سدۀ اخیر، تأملات نظام‌مند و ساختاریافته…

تأملات کانت در باب پزشکی

سلامت و بیماری چنان با زندگی انسان در هم آمیخته است که همواره موضوع جذاب و چالش‌برانگیزی برای تأملات فلسفی نیز بوده است. با آنکه تا پیش از برآمدن فیلسوف-پزشکان و قوام یافتن حوزۀ پژوهشی فلسفۀ پزشکی در سدۀ اخیر، تأملات نظام‌مند و ساختاریافته…

تعامل علوم انسانی پزشکی و آموزش علوم پزشکی

به دعوت انجمن علمی متخصصان آموزش علوم پزشکی ایران (ایرسام) دکتر حمیدرضا نمازی و دکتر علیرضا منجمی در موضوع  «تعامل علوم انسانی پزشکی و آموزش علوم پزشکی» به ایراد سخنرانی پرداختند.  در این وبینار به تعریف حوزۀ میان رشته ای علوم انسانی…