نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

علم و شبه علم در مدخل دانشنامه فلسفی استنفورد (۵)

مروری بر تلاش‌های صورت گرفته در قرن بیستم پوزتیویست‌های منطقی: در حوالی سال 1930، پوزیتیویست های منطقی حلقه وین، رویکردهای تاییدگرایانه مختلفی را درباره علم توسعه دادند. ایده اصلی این بود که یک گزاره علمی را می توان از یک گزاره…

ثبات و تغییری پذیری «انواع» در موجودات زنده

تا پیش از لینه(1707-1778) هر گیاه بر اساس کارکرد سیستم تولید مثلی که داشت در نوع خاصی قرار می گرفت. یعنی اندام های تولید مثل گیاهان  را به عنوان مقیاس عمل انتخاب کرده و از روی آن یک گروه موجود زنده را رده بندی می کردند. نقص چنین…

رابطۀ علم و عمل از منظر گادامر

اگر کسی "علم" را با کل دانش اعصار گذشته که ریشه در میراث باستان داشته و در سراسر قرون وسطی حاکم بوده، مقایسه کند، آشکار می شود که مفاهیم نظریه و عمل، اساسا تغییر کرده اند. طبیعتا در آن زمان همواره کاربست دانش برای عمل وجود داشت همچنانکه…

علم و شبه علم در مدخل دانشنامه فلسفی استنفورد (۴)

تاکنون پیشنهادهای گوناگونی برای اینکه علم دقیقا چه عناصری دارد یا چه معیارهایی برای مرزبندی علم از شبه‌علم باید اعمال شود ارائه شده است. پیشنهادهایی شامل برنامه تحقیقاتی لاکاتوش (1974)، شاخه‌ای معرفتی یا دکترینی شناختی متشکل از گروهی از…

پروژۀ بلوپرینت جانسون برای معکوس کردن روند پیری

حوزه علم سلامت مدرن، نام برایان جانسون (Bryan Johnson) به تازگی توجهات بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. این کارآفرین فوق ثروتمند دنیای نرم افزار امیدوار است پس از طی کردن یک برنامه آزمایشی، روند طبیعی پیری را معکوس کرده و تا حدی آن را پیش…

بورسیه فلسفه هوش مصنوعی در CAIS

مرکز ایمنی هوش مصنوعی (CAIS - تلفظ شده "مورد") یک سازمان غیرانتفاعی تحقیقاتی و میدانی مستقر در سانفرانسیسکو است. این سازمان بر این باور است که هوش مصنوعی (AI) این ظرفیت بالقوه را دارد که عمیقاً برای جهان مفید باشد، مشروط بر اینکه بتوانیم آن…

خطر هوش مصنوعی چیست؟ بخش اول

مرکز ایمنی هوش مصنوعی (CAIS - تلفظ شده "مورد") یک سازمان غیرانتفاعی تحقیقاتی و میدانی مستقر در سانفرانسیسکو است. این سازمان بر این باور است که هوش مصنوعی (AI) این ظرفیت بالقوه را دارد که عمیقاً برای جهان مفید باشد، مشروط بر اینکه بتوانیم آن…

جدال طب سنتی و پزشکی مدرن در دارالفنون

طبقة طب دارالفنون قريب به ده سال بعد از فعاليتش، شاهد پرجنجال‌ترين جدال‌ها و کشمکش‌ها، بين اطباي سنتي و طبيبان تربيّت شده در مکتب اروپايي بود. طب ايراني به عنوان طب سنتي، از مشروعيّت کاملي نزد تودة مردم برخوردار بود و اطباي سنتي دربار که…

غفلت از زیست¬جهان بیمار و بحران مراقبت در پزشکی

دلیل اول- تخصصی شدن علم پزشکی نخستین موضوعی که قابل توجه است، فرایندی است که علم برای تخصصی شدن پی می-گیرد. فرایند تخصصی شدن به نوبه خود موجب شده است که جهان علم رفته¬رفته از زیست-جهان فاصله بگیرد. دانش در گذشته و پیش از جدایی نظریه و…