نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

دیداری و شنیداری

پست‌های اخیر

دارو یا باروت: یک بستر و دو معنا

رضا غلامی اسماعیل بن‌محمّدتقی دبیر تفرشی (۱۲۶۱-۱۳۲۲ق.)، از کارگزاران درباری عصر مظفری در دوره‌ی قاجار است. در شمار آثار او، نخبه التواریخ فی موادّ التاریخ هم هست که در آن، مباحث گوناگونی را مطرح کرده و بیان اختراعات نوین بشر در روزگار او…

درس گرفتن از گذشته برای دوران کووید-۱۹ (بخش سوم): تاریخچه بیمارستان

نویسندگان: Pier Paolo Bassareo - Maria Rosaria Melis - Silvia Marras - Giuseppe Calcaterra مترجم : فرزانه عامری اولین مکان برای مراقبت از بیماران، بیمارستان‌ها نبودند، بلکه معابدی بودند که به «خدایان شفابخش» اختصاص داشتند، مانند…

اخبار