نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

دیداری و شنیداری

پست‌های اخیر

نامکانمندی مالیخولیا و مانیا

مالیخولیا یکی از چهره های جنون تلقی می شد. آرتا یوس از کاپادوکیه(۲۰۰-۱۵۰ پس از میلاد) در رساله ای به نام در باب علل و علایم بیماری ها توصیف بالینی مالیخولیا را چنین بیان می کند: مبتلایان یا خموده اند یا عبوس اند، مغموم یا به شکلی غیر…

مفهوم «بیماری روانی» در یونان باستان

در بیماری شناسی پزشکی کلینیکی -مدرن- برخی از بیماری ها را ذیل عنوان «بیماری روانی» قرار میگیرند. اما آیا پزشکان یونان باستان نیز در تقسیم بندی شان از بیماری ها مقوله ای به عنوان بیماری روانی داشته اند؟ تقسیم بندی بیماری ها به…

اخبار