نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

دیداری و شنیداری

پست‌های اخیر

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج» برگزار شد

جلسه دفاع از رساله دکتری امیرحسن موسوی در رشته فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲ در محل همین پژوهشگاه برگزار شد. عنوان این پژوهش «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر…

پزشکی مبتنی بر شواهد مبنایِ فلسفیِ ضعیفی دارد

پزشکی مبتنی بر شواهد به عنوان جنبشی از دهه نود میلادی شکل گرفت و تلاش کرد تا خود را به عنوان تنها پزشکی مشروع و قابل قبول عرضه کند. مدعیات این جنبش مورد نقد جدی فیلسوفان پزشکی و فیلسوفان علم قرار گرفته است و سبب شده است فلسفۀ پزشکی به حوزه…

اخبار