نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

دیداری و شنیداری

پست‌های اخیر

جنون به منزله بیماری

فوکو معتقد است عصر کلاسیک با افراد مبتلا به مالیخولیا و هیستری مواجه بود که گرچه کردارهای آنان در مقوله اعمال و رفتار دیوانگان قرار می گرفت اما مطابق نظریه های آن عصر دارای منشا تنی نیز بودند. از این رو مالیخولیا و هیستری گرچه…

برگزاری درسگفتار تحلیل تاریخی فلسفی نظریه پزشکی اخلاطی

حلقه فلسفه پزشکی در نظر دارد در فروردین ماه ۱۴۰۲ بخش نخست درسگفتار تحلیل تاریخی فلسفی نظریه پزشکی اخلاطی را در بخش اول با عنوان The birth of Greek Rational Medicine  را برگزار کند. این درسگفتار در چهار جلسه به بررسی زمینه های برامدن پزشکی…

اخبار