نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

پستهای اخیر

غلامحسین مقدم حیدری

غلامحسین مقدم¬حیدری کارشناس ریاضی محض، کارشناسی ارشد و دکتری…

مشاهده تمام مطالب
علیرضا منجمی

علیرضا منجمی پزشک است و دکترای تخصصی علوم شناختی و دکترای تخصصی…

مشاهده تمام مطالب
حمیدرضا نمازی

حمیدرضا نمازی، پزشک است و کارشناسی ارشد فلسفه و دکترای تخصصی…

مشاهده تمام مطالب