نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

اخبار

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج» برگزار شد

جلسه دفاع از رساله دکتری امیرحسن موسوی در رشته فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ دوشنبه 1 آبان 1402 در محل همین پژوهشگاه برگزار شد. عنوان این پژوهش «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر…

تعامل علوم انسانی پزشکی و آموزش علوم پزشکی

به دعوت انجمن علمی متخصصان آموزش علوم پزشکی ایران (ایرسام) دکتر حمیدرضا نمازی و دکتر علیرضا منجمی در موضوع  «تعامل علوم انسانی پزشکی و آموزش علوم پزشکی» به ایراد سخنرانی پرداختند.  در این وبینار به تعریف حوزۀ میان رشته ای علوم انسانی…

هرمنوتیک پزشکی: پیوند هرمنوتیک فلسفی گادامر و فلسفۀ پزشکی

نشر فرهامه با همکاری حلقه فلسفۀ پزشکی برگزار می کند: سخنرانی دکتر علیرضا منجمی با عنوان هرمنوتیک پزشکی: پیوند هرمنوتیک فلسفی گادامر و فلسفۀ پزشکی در نشست نقد و بررسی کتاب فردریک اسونئوس ساعت 17 تا 18 3 آبان 1402

نخبگان پزشکی و مسئله هویت

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(پمفات)، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های آسیب‌شناسی، بررسی مسائل و ارائه راهکارهای پیشنهادی در موضوع نخبگان و مسئله هویت؛ کارگروه پژشکی به همت پژوهشگاه…

نقد و بررسی رساله های علوم انسانی از منظر علم شناسی فلسفی- علیرضا منجمی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پمفات)، نشست تخصصی نشست تخصصی سیاست پژوهی درباب رساله‌های دکترا در علوم انسانی(کیفیت بخشی و افزایش کارایی) به همت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و…

وبینار هوش مصنوعی و ملاحظات اخلاقی آن در نظام سلامت

کرسی یونسکو در مطالعات اخلاق زیستی دانشگاه به میزبانی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی وبیناری با موضوع هوش مصنوعی و ملاحظات اخلاقی آن در نظام سلامت را برگزارکن می‌کند.این وبینار با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو- ایران به زبان فارسی برای…