نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

استدلال بالینی

هوش مصنوعی و استدلال بالینی

اوّلین روش‌شناسی علمی برای تصمیم‌گیری بالینی در تاریخ پزشکی در سال 1959 و توسط رابرت لدلی (پزشک، دندانپزشک و مهندس برق آمریکایی) به همراه لی لاستد (متخصّص رادیولوژی) انجام شد که در آن برای اولیّن بار نحوه تصمیم‌گیری بالینی پزشکان مورد بررسی…

منطق، احتمالات و سوگیریهای شناختی (۲) ویژه پزشکان

همانطور که بیان شد وقتی می­گوییم یک جمله صادق است یعنی آن جمله با امور واقع مطابقت دارد. این اصل را اصل تطابقی صدق نامیدیم. با این حال به نظر می­رسد جزئیاتی وجود دارد که براساس این تعریفی که از اصل تطابقی صدق کردیم، نادیده گرفته…

منطق، احتمالات و سوگیریهای شناختی (۱) ویژه پزشکان

منطق، احتمالات و سوگیریهای شناختی ویژه پزشکان احمدرضا همتی مقدم* فصل اول: شناخت استدلال و بررسی آن بخش اول به مثال زیر توجه کنید: قانون سن نوشیدن ممکن است نوجوانان را به نوشیدن تشویق کند، بر اساس یک مطالعه جدید، سن نوشیدن…

استدلال بالینی (۲)

روند استدلال بالینی وقتی با مسئله‌ای مواجهیم، در شرایطی به سر می‌بریم که مورد نظرمان نیست و امید داریم با حل مسئله به شرایط مطلوب برسیم. استدلال، روند تفکری است که شرایط اولیه (شرایط مسئله) توسط پردازشگرهایی به شرایط ثانویه یا مطلوب…

استدلال بالینی (۱)

تفکر پزشکی یا استدلال بالینی یکی از بنیان های مهم و حیاتی در طب و عامل اصلی استقلال و طبابتِ بدونِ نظارت پزشکان است و گزافه نیست اگر بگوئیم استدلال بالینی، خودِ طبابت است. عدم توفیق در حل درست مسائل بالینی به اشتباهات تشخیصیa و خطاهای…