نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

طبی سازی

طبی سازی جُرم در نظریه سزار لومبروزو۳: رویکرد زیست-پزشکی به جرم

درمان مجرمین علی رغم اینکه لومبوروزو از مجرمین مادرزاد سخن می‏گوید اما معتقد است که بخش مهمی از مجرمان مادرزاد نیستند بلکه در یک لحظه از زندگی شان به چنین مجرمانی تبدیل می‏شوند. در این لحظات آنها تبدیل به دیوانگانی می‏شوند که قدرت تشخیص…

طبی سازی جُرم در نظریه سزار لومبروزو۲:نظریه تکامل و آتاویسم جنایی

لومبروزو معتقد بود که از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان جنایتکار انسانی هست که قوانین را نقض می‏کند و از این رو توسط حکومت محکوم و مجازات می‏شود تا شهروندان دیگر در آسایش زندگی کنند و روابط میان آنان کنترل شود. از نظر او چنین رویکردی «فقط با…

طبی سازی جُرم در نظریه سزار لومبروزو ۱

طبی سازی جُرم آموزه اصلی طبی سازی آن است که حوزه هایی از زندگی انسان که در قلمرو پزشکی نیست بگونه ای بازسازی و بازتعریف می شوند که در قالب بیماری، تشخیص و درمان قرار می گیرند. به عبارت دیگر « عقلانیت پزشکی در حوزه هایی که تا پیش از این…

نورالینک: سایبورگ به مثابه مداخله درمانی

Neuralink شرکتی است که توسط ایلان ماسک در سال 2016 تأسیس شد و هدف آن توسعه رابط‌های کاشتنی مغز و ماشین (BMI) برای اتصال انسان و رایانه است. هدف بلندمدت این شرکت ایجاد یک رابطه همزیستی بین انسان و هوش مصنوعی (AI) از طریق برقراری ارتباط…

تحلیل طبی سازی در ایران معاصر

به دعوت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در هفته پژوهش علیرضا منجمی دربارۀ طبی سازی در ایران معاصر سخن گفت. او در این سخنرانی در ربط و نسبت سازمان ها بیمه با طبی سازی و ایفای نقش آنها به عنوان پیشران طبی سازی یا مانع آن توضیحاتی داد.

دبیران علمی همایش ملی «تکنولوژی و فرهنگ» در میزگرد مهر

خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه-سارا فرجی: معمولاً وقتی سخن از آسیب‌شناسی تکنولوژی می‌شود همه یاد استعاره چاقوی دولبه می‌افتند و می‌گویند تکنولوژی خوبی و بدی‌هایش خودش را دارد اما کمتر به وضعیتی که امروز در نسبت با تکنولوژی داریم پرداخته…

بیمارستان مکانی برای «مرگ قابل قبول»

فلیپ آریس -مورخ مشهور مکتب آنال- در کتاب «تاریخ مرگ: نگرش های غربی در باب مرگ از قرون وسطی تا کنون»(1974) معتقد است نگرش به مرگ از اوایل قرون وسطی تا نیمه سده نوزدهم تغییر کرده است. او در فصل «مرگ ممنوعه» می گوید: « مرگ که در گذشته چنان در…

تحلیل رساله‌های علوم انسانی از منظر علم‌شناسی فلسفی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پمفات)، نشست تخصصی سیاست پژوهی درباب رساله‌های دکترا در علوم انسانی(کیفیت بخشی و افزایش کارایی) به همت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و…

روانشناسی مثبت، علم است یا زهر مار؟ بررسی مناقشات و انتقادات به روانشناسی مثبت گرا

روانشناسی مثبت گرا رشته ای از درون روانشناسی است که هدف آن کشف رازهای شکوفایی و بهزیستی انسان است. بر ارتقای شادی ، انعطاف پذیری و عملکرد بهینه تمرکز دارد و در عمل محبوبیت گسترده ای به دست آورده است. با این حال، مانند هر رشته‌ای، منتقدانی…