نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

۳۶th European Conference on Philosophy of Medicine & Health Care

0

فراخوان برای چکیده  جوایز دکتری

سی و ششمین کنفرانس اروپایی فلسفه پزشکی و مراقبت های بهداشتی

این کنفرانس توسط انجمن اروپایی فلسفه پزشکی و مراقبت های بهداشتی، بیمارستان خیریه Ketteler، Offenbach (بیمارستان آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه فرانکفورت) و موسسه تاریخ و اخلاق در پزشکی Senckenberg، دانشکده پزشکی دانشگاه فرانکفورت برگزار می شود.

تلاقی دارو، مراقبت های بهداشتی و بازار، انبوهی از مسائل فلسفی و اخلاقی را به وجود می آورد که باعث ارزیابی مجدد سیستم های مراقبت های بهداشتی رایج و شیوه های بازار می شود، و در نظر گرفتن مدل های جایگزینی را ترغیب می کند که ممکن است بهتر به نفع عمومی خدمت کند و در عین حال نوآوری و نوآوری را تقویت کند. بهره وری. چکیده هایی که به هر یک از موضوعات ذکر شده در زیر می پردازند، مورد علاقه قرار خواهند گرفت، اگرچه کار در موضوعات دیگر نیز قابل ارسال است.

 

موضوعات اصلی کنفرانس آینده

مقررات و نظارت

 • ایجاد تعادل بین نوآوری با ایمنی عمومی و شیوه های اخلاقی
 • نقش دولت و نهادهای نظارتی
 • طراحی چارچوب های نظارتی برای ترویج شیوه های اخلاقی
 • مکانیزم های پاسخگویی و اجرایی

حقوق مالکیت معنوی (IPR)

 • تاثیر قوانین ثبت اختراع بر در دسترس بودن داروی ژنریک
 • ایجاد تعادل بین مشوق‌های نوآوری با دسترسی دارویی مقرون به صرفه
 • پیامدهای اخلاقی رژیم های سخت گیرانه IPR بر سلامت جهانی
 • دسترسی به داروهای ضروری در کشورهای کم درآمد و متوسط

مصرف گرایی و سلامت

 • مراقبت های بهداشتی مبتنی بر مصرف کننده و پیامدهای آن برای پیامدهای سلامتی
 • تأثیر فرهنگ مصرف کننده بر رفتارهای بهداشتی
 • دغدغه های اخلاقی در بازاریابی و تبلیغات محصولات پزشکی
 • توانمندسازی بیمار در مقابل پدرگرایی پزشکی

تخصیص منابع و تنظیم اولویت

 • ملاحظات اخلاقی در تخصیص بودجه بهداشت و درمان
 • تخصیص منابع کمیاب مراقبت های بهداشتی
 • چارچوب های اخلاقی برای تعیین اولویت در سیستم های مبتنی بر بازار
 • عدالت توزیعی و سهمیه بندی مراقبت های بهداشتی

هزینه نوآوری

 • پایداری اقتصادی نوآوری مراقبت های بهداشتی
 • متعادل کردن هزینه ها و منافع
 • قیمت گذاری داروهای نجات دهنده یا تقویت کننده زندگی
 • مدل های قیمت گذاری اخلاقی برای داروها

کالایی شدن سلامت

 • پیامدهای اخلاقی مراقبت های بهداشتی به عنوان یک کالای معامله شده
 • تاثیر بر رابطه پزشک و بیمار
 • اخلاق عمل پزشکی
 • محدودیت های اخلاقی بازارها در مراقبت های بهداشتی

دسترسی و برابری

 • مراقبت های بهداشتی همگانی در مقابل سیستم های مراقبت های بهداشتی مبتنی بر بازار
 • دسترسی عادلانه در سیستم های مراقبت های بهداشتی مبتنی بر بازار
 • تفاوت در دسترسی و نتایج مراقبت های بهداشتی
 • تلاقی عوامل اجتماعی-اقتصادی با دسترسی به مراقبت های بهداشتی

انگیزه سود و رفاه بیمار

 • اخلاق شرکتی در صنایع دارویی و بهداشتی
 • همسویی یا تضاد با ارتقای رفاه بیمار
 • تأثیر بر تحقیقات پزشکی و تصمیم گیری بالینی
 • مراقبت های بهداشتی مبتنی بر سود و کیفیت مراقبت

شفافیت و رضایت آگاهانه

 • تبلیغات اخلاقی و شیوه های بازاریابی در مراقبت های بهداشتی
 • شفافیت قیمت گذاری
 • حصول اطمینان از رضایت آگاهانه در میان مشوق های مالی
 • افشای تضاد منافع

سرمایه داری بهداشت جهانی

 • برابری مراقبت های بهداشتی جهانی و همکاری های بین المللی
 • تأثیر نیروهای بازار جهانی بر دسترسی به مراقبت های بهداشتی
 • مسئولیت های شرکت های چند ملیتی و کشورهای ثروتمند
 • قراردادهای تجارت بین المللی و مراقبت های بهداشتی

هر کسی که مایل به ارائه مقاله در کنفرانس است، باید چکیده خود را در قالب Word ( حداکثر ۵۰۰ کلمه ) تا قبل از ۱ مارس ۲۰۲۴ ارسال کند . کمیته برنامه کنفرانس، چکیده ها را برای ارائه شفاهی انتخاب می کند. لطفاً چکیده ها را از طریق ایمیل به پروفسور برت گوردین، دبیر espmh ، موسسه اخلاق، دانشگاه شهر دوبلین، ایرلند ارسال کنید: bert.gordijn@dcu.ie

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.