نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

علوم زیست پزشکی

علم و شبه علم در مدخل دانشنامه فلسفی استنفورد (۳)

تضاد بین علم و شبه علم با چنین تعبیر گسترش یافته‌ای از علم به وجه بهتری قابل درک است. در یک طرف تعارض، ما اجتماعی از دیسیپلین‌های معرفتی را می یابیم که شامل علوم طبیعی و اجتماعی و علوم انسانی می شود. از سوی دیگر، طیف گسترده ای از جنبش ها و…

الاهیات و علت غایی «کارکرد» در علوم زیستی

تا قرن هیجدهم شیوه تبیین غایت انگارانه برای وجود یک موجود زنده یا عضوی از آن ، یکی از مهمترین شیوه های تبیین گر علت وجودی موجود زنده بود. یعنی در مقابل این پرسش که « چرا این شکل از موجود زنده در میان اشکال گوناگونی که امکان حیات…

علم و شبه علم در مدخل دانشنامه فلسفی استنفورد (۲)

تلاش‌ها برای تعریف چیزی که امروزه علم می‌نامیم سابقه طولانی دارد و ریشه‌های مشکل مرزبندی گاهی به تحلیل پسین ارسطو (Posterior Analytix) در کتاب ارغنون برمی‌گردد. استدلال های سیسرو برای رد روش‌های پیشگویی در کتاب  De divinatione  خودشباهت های…

دو تلقی غالب از مفهوم بیماری در پزشکی رایج

بیماری به مثابه یکی از پایه‌ای ترین مفاهیم در پزشکی، یکی از محورهای مباحثۀ فیلسوفان پزشکی از ابتدای برآمدن آن بوده است. بیماری چنان برای پزشکی ضروری است که اگر آن را حذف کنیم، طبابت بی‌معنا می‌شود و پزشکی فرو می‌ریزد. تجربۀ زیستۀ ما چنان به…

«کارکرد» در علوم زیستی و زیست پزشکی

«کارکرد» (function)یکی از مفاهیم متداول در علوم زیستی و زیست پزشکی هست. در فیزیولوژی گیاهی و جانوری بطور مدام از کارکردهای گوناگون اندام های مختلف گیاه و جانور صحبت می شود. مثلا کارکرد پرچم در گیاه ، گرده افشانی و در نتیجه تولید…

علم و شبه علم در مدخل دانشنامه فلسفی استنفورد (۱)

تمایز بین علم و شبه علم در واقع بخشی از یک تلاش بزرگتر است؛ کدام یک از باورهای ما معتبرند؟ مرزبندی علم از شبه‌علم به دلایل نظری و عملی انجام می‌شود. از منظر نظری مسئله مرزبندی در فلسفه علم شبیه به شناخت مغالطات در منطق غیررسمی است؛ به همان…

تأملی در شکل گیری برخی بیماری های مناقشه آمیز (۳)

فیبرومیالژیا استدلال های مربوط به CFS شباهت بسیار دارد با استدلال های مربوط به فیبرومیالژیا. این بیماری جدید در سال 1990 وارد لغت­نامۀ پزشکی شد. نام آن از واژۀ یونانیِ algia به معنای «درد»، myo به معنای «عضله»، و لاتینِ fibro گرفته شده…

تأملی در شکل گیری برخی بیماری های مناقشه آمیز (۲)

سندروم خستگی مزمن اولین علائم آنچه به عنوان «سندروم خستگی مزمن» (CFS) شناخته می­شود، در اوایل دهۀ 1980 گزارش شد. پزشکان بیمارانی را مبتلا به یک بیماری ویروسی-شکلِ ماندگار توصیف کردند که خود را به شکل خستگی و سایر علائم عمدتاً سوبژکتیو…