نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

فلسفه

مناقشات علمی چگونه پایان می پذیرند؟(۳) خورشید در لوله‏ آزمایش

گالم: آنچه باید درباره علم بدانید نوشته هری کالینز و ترور پینچ مجموعه ای از هفت مطالعات موردی است که می کوشد تا نشان دهد که علم واقعا چگونه کار می کند. این مطالعات موردی مناقشات جدی در شکل گیری نظریه های علمی و آزمون صحت و سقم آن ها و…

آیا داده‌های حسی قابل شک نیستند؟

ممکن است گفته شود که با وجود دوری که میان مفاهیم و ادراکات وجود دارد اما با این وجود هر تجربه ادراکی دربردارنده داده حسی می باشد که نمی‌توان در آن شک کرد و بنابراین می تواند اساس معرفت ما قرار گیرد. مثلاً وقتی چوبی را داخل آب…

نقد فایرابند بر مشاهدات و تفاسیر طبیعی

تلقی رایج از علم معرفتی است، که بر آنچه می توان دید و شنید و لمس کرد و امثال این ها بنا شده است. عقاید و سلایق شخصی و تخیلات ظنی هیچ جایی در علم ندارند. علم با مشاهده آغاز می شود و مشاهدات دقیق و بدون پیشداوری، اساس وثیقی به دست…

طبابت، علوم زیست‌پزشکی کاربردی نیست (۱)

یکی از آموزه‌های مهم و کلیدی فلسفۀ پزشکی که میان فیلسوفان پزشکی در مورد آن توافق نظر وجود دارد این است که  نمي‌توان طبابت را به مثابة كاربرد علوم زيستي در حل مسائل باليني فهم كرد. در اینجا فهرست‌وار دلایلی برای آن اقامه می‌کنم.…

مناقشات علمی چگونه پایان می پذیرند؟(۲) میکروب‏های اختلاف عقیده لویی پاستور و پوشه

گالم: آنچه باید درباره علم بدانید نوشته هری کالینز و ترور پینچ مجموعه ای از هفت مطالعات موردی است که می کوشد تا نشان دهد که علم واقعا چگونه کار می کند. این مطالعات موردی مناقشات جدی در شکل گیری نظریه های علمی و آزمون صحت و سقم آن ها و…

نگرش گشتالتی و ادراک

شكل مقابل را در نظر بگيريد. ما در آن صرفاً چهار نقطه نمى‏ بينيم، بلكه مى‏توانيم يك مربع را تشخيص دهيم: اين دقيقاً يك «تجربه گشتالتى» است. درواقع ما به‏ جاى مجموع اجزاء (نقاط)، يك «كل»يكپارچه (مربع) را درك مى‏كنيم و اين نكته اصلى…

درک مـفهوم سـلامت ۴:  به سوی ارزیابی نظریۀ BST و HTH  

اکنون دو نظریه ای را که می خواهیم با هم مقایسه کنیم، در نظر بگیرید. طبق نظریۀ BST: فرد الف کاملاً سالم است، اگر و تنها اگر همۀ اندام‌های الف به طور نرمال کار کنند، یعنی با توجه به یک محیطِ از نظر آماری نرمال، همۀ اندام­ها نقش خاص و…