نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

فلسفه

برگزاری درسگفتار تحلیل تاریخی فلسفی نظریه پزشکی اخلاطی

حلقه فلسفه پزشکی در نظر دارد در فروردین ماه 1402 بخش نخست درسگفتار تحلیل تاریخی فلسفی نظریه پزشکی اخلاطی را در بخش اول با عنوان The birth of Greek Rational Medicine  را برگزار کند. این درسگفتار در چهار جلسه به بررسی زمینه های برامدن پزشکی…

حوزه ­های مطالعاتیِ میان رشته­ ای و چندرشته ­ای در علوم انسانی پزشکی

مدعای من این است که علوم انسانی پزشکی یک حوزۀ مطالعاتی نیست. بلکه «علوم انسانی پزشکی» نامی است که به چندجهانیِ متشکل از کثیری از جهان‌های دانشگاهی اطلاق می‌شود که در مورد پزشکی، هم در ابعاد نظری و هم در ابعاد عمَلی آن، تأمل…

به سوی meta-medicine: گذر از علوم انسانی پزشکی (medical humanities)

. تکنیک‌زدگی و عمل‌زدگی بافتار پزشکی همواره تأملات نظری را به سمت و سوی فروکاسته شدن به سیاهه‌ای از تکنیک‌ها سوق می‌دهد. تن‌هاوه با مرور سیر تطور فلسفۀ پزشکی می‌گوید که انتظار این بود که فلسفۀ پزشکی با الهام از نظرات متفکران و…

رازوارگی سلامت گادامر و فلسفۀ پزشکی

این کتاب مجموعه سخنرانی‌های هانس گئورگ گادامر برای پزشکان است. اینکه فیلسوف معتبری چون گادامر به سراغ مسائل پزشکی و سلامت رفته است کنجکاوی‌برانگیز و مغتنم است. این کتاب به زبان آلمانی با عنوان Über die Verborgenheit der Gesundheit در…

مقدمه ای بر رازوارگی سلامت

چنان که می‌دانید هرمنوتیک، هنر تفسیر، تلاش برای یافتن یا کشف معنا، بیان و رخدادهاست. تمرکز بر معنا، گاهی این فرض را تقویت می‌کند که هرمنوتیک فعالیتی کاملا ذهنی و شناختی است و از حوزۀ احساسات یا تأثیرات جسمی به دور است. این فرض…

فلسفه و علومِ انسانیِ پزشکی

آیا جهان در حال انبساط است یا انقباض؟ کیهان شناسان دربارۀ این پرسش بحث می کنند که آیا جهان در حال انبساط است یا انقباض. آنها در مورد پیامد حل نشدۀ نظریۀ انفجار بزرگ (بیگ­بنگ) که به مسئلۀ تخت بودن (flatness problem) معروف است، متحیر…

طـبی سـازی ریسـک فاکـتورها

مردی میانسال، مبتلا به ذات الریه، چه بسا تعجب کند که چرا پزشک معالج انگشت خود را وارد رکتوم او می کند. این کار در واقع نوعی آزمایش غربالگری است که هیچ ارتباطی با بیماری فرد بیمار ندارد. پزشک ممکن است سرطان پروستات موضعی را در او بیابد، و…

آیا هوش مصنوعی وضعیت‌های پزشکی را بهتر از پزشکان تشخیص می‌دهد؟

نویسنده: شارلوت هو* گروه‌های تحقیقاتی مختلفی در نیم دهه گذشته ایده هوش مصنوعی به مثابه پزشک را به بوتۀ آزمون گذاشته‌اند. در اواخر دسامبر، دانشمندان کامپیوتر با بهره‌گیری از Google و DeepMind نسخه خود از یک پزشک بالینی هوش…

فلسفۀ پزشکی همان کاری است که فیلسوفان پزشکی انجام می دهند : بخش سوم

فیلسوفان پزشکی چه کسانی هستند؟ پرسش بدیهی­ای که به دنبال مطالب فوق مطرح می شود این است که فیلسوفان پزشکی چه کسانی هستند. هنریک وولف (1992) چندین گروهِ درگیر در مسائل مربوط به فلسفۀ پزشکی را از هم متمایز کرد: (1) فیلسوفان حرفه‌ای که به…