نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

فناوری

تحقیق در باب ذات‌گرایی تکنولوژی پزشکی: دلایل و شواهد

دلايل و شواهد هایدگر در باب ذات‌گرایی تکنولوژی 1.1 اگر تکنولوژی ابزار باشد و ما استلزامات ابزاربودن تکنولوژی را تا به آخر بپذیریم، نتیجه آن می‌شود که تکنولوژی نحوه‌ای انکشاف است. این گزاره گونه‌ای استدلال مألوف هایدگری را نشان می‌دهد که…

تحقیق در باب ذات‌گرایی تکنولوژی: مطالعه موردی تکنولوژی پزشکی

. مهدی معین زاده قول به وجود یا عدم ماهیتی مستقل از بشر برای تکنولوژی تناظر کامل با قول به این دارد که آیا تکنولوژی صرفاً ابزاری خنثی و فاقد جهت‌گیری است یا خیر؟ در این باب سه طرز تلقی را می‌توان از یکدیگر متمایز ساخت: طرز تلقی اول که…

کتاب «تکنولوژی؛ فرانکنشتاین یا پرومته»

. غلامحسین مقدم حیدری و علیرضا منجمی تسلط علمی تکنیکی بر طبیعت در عصر ما ابعادی یافته است که قرن ما را از قرون گذشته متمایز می‌کند. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین این ابعاد حضور تکنولوژی است. ما همگی از دستاوردهای تکنولوژی بهره‌مند می‌شویم و در…

بیمارستان به مثابه سیستم اجتماعی – تکنیکی

سیستم های اجتماعی-تکنیکی سیستم هایی مرکب از سخت افزار و انسان هستند که برای انجام دادن وظایفی به کار گرفته می شوند که انسان ها بدون کمک چنین سیستم هایی برای بسط و گسترش قابلیت های بشری نمی توانند انجام دهند. این سیستم ها مرکب از عناصر…