نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

جامعه

بیماری و درمان در جوامع ابتدایی (۱): درمانگر ندمبویی

در پزشکی مدرن (پزشکی رایج از اواخر قرن نوزدهم تا کنون) بیماری ها مکانمند تصور شده اند و از این رو درمان بیماری ها علی الاغلب متمرکز بر مکان بیماری یا درد هست. این آموزه در فرهنگ علمی و عمومی معاصر چنان بدیهی تصور می شود که بنظر می رسد که…

نورالینک: سایبورگ به مثابه مداخله درمانی

Neuralink شرکتی است که توسط ایلان ماسک در سال 2016 تأسیس شد و هدف آن توسعه رابط‌های کاشتنی مغز و ماشین (BMI) برای اتصال انسان و رایانه است. هدف بلندمدت این شرکت ایجاد یک رابطه همزیستی بین انسان و هوش مصنوعی (AI) از طریق برقراری ارتباط…

تحلیل طبی سازی در ایران معاصر

به دعوت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در هفته پژوهش علیرضا منجمی دربارۀ طبی سازی در ایران معاصر سخن گفت. او در این سخنرانی در ربط و نسبت سازمان ها بیمه با طبی سازی و ایفای نقش آنها به عنوان پیشران طبی سازی یا مانع آن توضیحاتی داد.

دبیران علمی همایش ملی «تکنولوژی و فرهنگ» در میزگرد مهر

خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه-سارا فرجی: معمولاً وقتی سخن از آسیب‌شناسی تکنولوژی می‌شود همه یاد استعاره چاقوی دولبه می‌افتند و می‌گویند تکنولوژی خوبی و بدی‌هایش خودش را دارد اما کمتر به وضعیتی که امروز در نسبت با تکنولوژی داریم پرداخته…

پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) خود مبتنی بر شواهد نیست.

فرض پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) اینست که کیفیت مراقبت سلامتی را بهبود می بخشد. گرچه این فرض نقطۀ شروع ضروری‎ ای برای تحقیق در باب تأثیرات پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM)است، اما این امر «به خودی خود بدیهی» نیست.همچون هر نظریه‎ای، این فرض‎ ها…

پزشکی مبتنی بر شواهد مبنایِ فلسفیِ ضعیفی دارد

پزشکی مبتنی بر شواهد به عنوان جنبشی از دهه نود میلادی شکل گرفت و تلاش کرد تا خود را به عنوان تنها پزشکی مشروع و قابل قبول عرضه کند. مدعیات این جنبش مورد نقد جدی فیلسوفان پزشکی و فیلسوفان علم قرار گرفته است و سبب شده است فلسفۀ پزشکی به حوزه…

جنگ و پزشکی

پرواضح است که جنگ ها باعث صدمات جسمی مختلفی می شوند، از زخم های جزئی گرفته تا شرایط تهدید کنندۀ حیات. این صدمات اغلب نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارند و می‌توانند منجر به ناتوانی‌های طولانی ‌مدت و بیماری‌های مزمن شوند. جنگ می تواند تأثیر قابل…

بیمارستان مکانی برای «مرگ قابل قبول»

فلیپ آریس -مورخ مشهور مکتب آنال- در کتاب «تاریخ مرگ: نگرش های غربی در باب مرگ از قرون وسطی تا کنون»(1974) معتقد است نگرش به مرگ از اوایل قرون وسطی تا نیمه سده نوزدهم تغییر کرده است. او در فصل «مرگ ممنوعه» می گوید: « مرگ که در گذشته چنان در…

«زیست سیاست» از منظر وراثت و علوم اعصاب اجتماعی

کارهای متفکران برجسته ای همچون کنت، اسپنسر، دورکیم و لومبروزو رابطه ای وثیق میان زیست شناسی و پزشکی مدرن از یک سو  و جامعه شناسی از سوی دیگر را نشان می دهند. در ابتدای قرن بیستم  رودلف شلین(1864-1922) –نظریه پرداز سیاسی سوئدی-دولت و کشور …