نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

تاریخ

جنون به منزله بیماری

فوکو معتقد است عصر کلاسیک با افراد مبتلا به مالیخولیا و هیستری مواجه بود که گرچه کردارهای آنان در مقوله اعمال و رفتار دیوانگان قرار می گرفت اما مطابق نظریه های آن عصر دارای منشا تنی نیز بودند. از این رو مالیخولیا و هیستری گرچه…

نمایش جنون

فوکو در کتاب تاریخ جنون از دو نوع مشاهده جنون سخن می گوید. نوع اول مشاهده جنون در مراکز اقامت اجباری عصر کلاسیک است و نوع دوم مشاهده جنون در آسایشگاه های قرن نوزدهم می باشد که ما آن را به ترتیب«مشاهده بازتابی» و «مشاهده نافذ» می نامیم در…

«روزهای بحرانی» بیماری و اهله ماه

پزشکان یونانی می دیدند که برخی بیماری ها الگوهایی تکراری از نشانه های شدید مثل تب بالا، تعرق زیاد و افزایش استفراغ و اسهال دارند. این بحران ها نقاط عطف مهمی در فرایند بیماری بودند که پس از آن بیمار یا بهبود می یافت و یا فوت می کرد. در…

مفاهیم فلسفی دانش فیزیولوژی جالینوس: بخش دوم

گردش خون: ارسطو معتقد بود قلب جایگاه روح و منبع همه رگ‌های خونی است. پراکساگوراس (Praxagoras) (340 ق.م) نیز این نظریه را مطرح کرد که شریان‌ها از قلب شروع می‌شوند و پنوما را حمل می‌کنند، در حالی که ورید‌ها از کبد منشأ می‌گیرند و…

تنجیم در پزشکی اخلاطی بقراط

شاید بتوان گفت که بقراط مهمترین پزشکی است که نظریه پزشکی اخلاطی را در رساله های خود تدوین کرد. در ادامه می خواهیم نشان دهیم که تنجیم بکار گرفته شده توسط او در آثارش، طالع بینی نیست بلکه تنجیم طبیعی است. وی می کوشد تا…

مفاهیم فلسفی دانش فیزیولوژی جالینوس: بخش اول

جالینوس در توضیح فیزیولوژی توأمان هم نگاه حیات‌گرایی و هم تاحدودی مکانیکی به بدن دارد، از این‌رو برخی اصطلاحات دانش فیزیولوژی او مرتبط با حیات‌گرایی و برخی مرتبط با نگرش مکانیکی او است. مفاهیم، توسط جالینوس اختراع نشده است بلکه او آنان را…

تنجیم پزشکی : بخش دوم

تنجیم طبیعی و تنجیم احکامی برای اینکه تفاوت و تمایز میان دو نوع تنجیم – طبیعی و احکامی- را بیان کنیم لازم است تا ابتدا اشاره ای به چگونگی شکل گیری این تقسیم بندی در قرون وسطی کنیم. پس از ظهور مسیحیت تنجیم هیچ گاه از طرف کلیسای مسیحی…

مقومات فیزیولوژی جالینوس: بخش دوم

جالینوس و مکتب او بسیار تحت تأثیر تفکر پیشینیان بود و بقایای بسیاری از تفکرات دوران باستان در آثار او باقی‌مانده است، از این‌رو به اجمال به برررسی نظرات پزشکان و فیلسوفان پیش از جالینوس در رابطه با فیزیولوژی می‌پردازیم. آناکسیمنس…

تنجیم پزشکی: بخش اول

تنجیم در جهان دو فلکی برای اکثر فیلسوفان و منجمان یونانی قرن چهارم پیش از میلاد و پس از آن زمین کره کوچکی بود که در مرکز هندسی کره خیلی بزرگتری که ستارگان را حمل می کرد معلق بود. خورشید در فضای پهناور بین زمین و کره ستارگان حرکت می کرد.…

مقومات فیزیولوژی جالینوس: بخش اول

جالینوس فلسفه را در مدرسه ارسطویان، افلاطونیان، رواقیان و اپیکوریان که پدرش انتخاب نمود، فراگرفت اما تحت‌تاثیر آن‌ها قرار نگرفت. او به گفتۀ خودش نه تنها طرفدار هیچ مکتبی نبود بلکه با کسانی هم که اهل مکتبی بودند، مخالف بود. او…