نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

تاریخ

آرایـشـگرانِ جـراح

آرایشگران امروزه عمدتاً به مراقبت از مو و ناخن مشتریان خود می پردازند. اما تا قرن نوزدهم آنها به عنوان آرایشگران جراح (barber-surgeon) شناخته می‌شدند و خدمات بسیار دیگری همچون کشیدن دندان، بریدن ریشۀ ناخن‌ها، جاانداختن استخوان،…

فرهنگ نوین و استقلال مدرسه طب

در اواخر سال ۱۳۳۶ه.ق، ( اواسط تابستان ۱۲۹۷ شمسی) بود، که « احمد خان بدر نصیرالدوله» به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه منصوب گردید ( کابینه وثوق الدوله) و با اجرای تعلیمات ابتدایی مجانی، ازدیاد مدارس و رفع نقص ها، جنبشی به وجود آمد که…

معرفی مورخان پزشکی: جفری لوید

جفری ارنست ریچارد لوید مورخ و فیلسوف علم بریتانیایی بود که در تاریخ علم و پزشکی یونان تخصص داشت. او به عنوان یکی از کارشناسان برجسته در این زمینه شناخته می شود. مساهمت لوید در تاریخ پزشکی یونان بسیار زیاد و قابل توجه است. او به طور گسترده…

«مرگ رام شده» در پیشامدرن نزد فیلیپ آریس

فلیپ آریس معتقد است که دوران پیشامدرن «مرگ» دارای ویژگی های زیر بود: مرگ در بستر و شخص دراز کشیده و «آرمیده در بستر بیماری اش» بود. مرگ مراسم آیینی بود که خود فرد در حال مرگ آن را سامان می داد و خود او بر آن نظارت داشت و تشریفات…

بیمارستان مکانی برای «مرگ قابل قبول»

فلیپ آریس -مورخ مشهور مکتب آنال- در کتاب «تاریخ مرگ: نگرش های غربی در باب مرگ از قرون وسطی تا کنون»(1974) معتقد است نگرش به مرگ از اوایل قرون وسطی تا نیمه سده نوزدهم تغییر کرده است. او در فصل «مرگ ممنوعه» می گوید: « مرگ که در گذشته چنان در…

نظریه اخلاط چهارگانه بقراط

اخلاط چهارگانه یا اخلاط اربعه اصطلاحى‌ در پزشكی بر پاية طبيعيات‌ كهن‌ است، شامل: خون‌، بلغم‌، صفرا و سودا. هريك‌ از اين‌ مايعات‌ در یونان باستان آميزه‌ خوانده‌ مى‌شد که در ترجمة عربى‌ آن‌را خلط ناميدند. اگر چه‌ اين‌ نظريه‌ به‌ بقراط نسبت‌…

بیمارستان به مثابه مکانی برای مراقبت تسکینی

از اواخر قرن نوزدهم به بعد و با شکل گیری پزشکی بالینی (پزشکی مدرن) این تصور بوجود آمد که پزشکی مدرن برای هر بیماری می تواند درمانی ارائه دهد و اگر هم تا کنون به روش های درمانی برای برخی بیماری ها دست نیافته است اما در آینده روش های درمانی…

قانون طبابت و استحکام بنیان مدرسه طب

با وجود استخدام معلمین خارجی و راهنمایی که به عمل آمد، با این حال، بر اثر  نابسامانی وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران در انقلاب مشروطیت و فقر اقتصادی و از هم گسیختگی امور کشور، مدرسه طب چندین سال سیر نزولی خود را می پیمود و حتی با وجودی که وزارت…

تحلیل رساله‌های علوم انسانی از منظر علم‌شناسی فلسفی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پمفات)، نشست تخصصی سیاست پژوهی درباب رساله‌های دکترا در علوم انسانی(کیفیت بخشی و افزایش کارایی) به همت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و…