نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

فیلسوفان و پزشکی

لزوم تحلیل تخصص‌گرایی در پزشکی

به باور بسیاری از فیلسوفان پزشکی همچون صادق‌زاده و گادامر، یکی از روندهای مهم پیشران در بحران پزشکی، تخصص‌گرایی مفرط است. روند تخصص‌گرایی با این ایده شکل گرفت که برای ارتقاء دقت و کیفیت ارائۀ خدمات پزشکی نیازمند آنیم که به پزشکی را تخصصی…

معرفت ضمنی نزد پولانی و ربط آن با پزشکی بالینی (۲)

نظريه دانستن (معرفت يافتن) ضمني پولاني مايكل پولاني شيميدان و فيلسوفي بود كه به سبب بسط مفهوم دانستنِ(knowing  ) ضمني شناخته شده است. دانستنِ ضمني به معرفتي ارجاع دارد كه در حاشيۀ توجه عمل مي‌كند و حيطه‌هاي صريحِ (آشكار) معرفت…

هوش مصنوعی و استدلال بالینی

اوّلین روش‌شناسی علمی برای تصمیم‌گیری بالینی در تاریخ پزشکی در سال 1959 و توسط رابرت لدلی (پزشک، دندانپزشک و مهندس برق آمریکایی) به همراه لی لاستد (متخصّص رادیولوژی) انجام شد که در آن برای اولیّن بار نحوه تصمیم‌گیری بالینی پزشکان مورد بررسی…

معرفت ضمنی نزد پولانی و ربط آن با پزشکی بالینی (۱)

پزشكان به طور روزمره  تعداد زيادي از مسائل پزشكي درگیر  هستند كه متضمن هيچ ناخوشي جدي يا معضل درماني حادي نيستند. با اين همه، موارد متعارف و متداول شامل استدلال پيچيده‌اي است كه پزشكان تمایل دارند كه آن را بديهي انگارند. مثلاً اين مورد…

رازوارگی سلامت گادامر و فلسفۀ پزشکی

این کتاب مجموعه سخنرانی‌های هانس گئورگ گادامر برای پزشکان است. اینکه فیلسوف معتبری چون گادامر به سراغ مسائل پزشکی و سلامت رفته است کنجکاوی‌برانگیز و مغتنم است. این کتاب به زبان آلمانی با عنوان Über die Verborgenheit der Gesundheit در…