نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

علم

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج» برگزار شد

جلسه دفاع از رساله دکتری امیرحسن موسوی در رشته فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ دوشنبه 1 آبان 1402 در محل همین پژوهشگاه برگزار شد. عنوان این پژوهش «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر…

تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر فلسفه علم

اپیزود ۲۳ پادکست فلسفه علم گزارشی است از رساله دکترای امیرحسن موسوی با موضوع «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر فلسفه علم». این رساله در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دفاع شد.

فرهنگ نوین و استقلال مدرسه طب

در اواخر سال ۱۳۳۶ه.ق، ( اواسط تابستان ۱۲۹۷ شمسی) بود، که « احمد خان بدر نصیرالدوله» به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه منصوب گردید ( کابینه وثوق الدوله) و با اجرای تعلیمات ابتدایی مجانی، ازدیاد مدارس و رفع نقص ها، جنبشی به وجود آمد که…

دانش پزشکی به مثابه برساخت اجتماعی از منظر کاظم صادق زاده

کاظم صادق زاده فیلسوف-پزشک ایرانی تبار است. او اولین استاد فلسفه پزشکی در دانشگاه های آلمان بود و از دهه هفتاد میلادی پژوهش های او نقش پیشبرنده برجسته ای در فلسفه، روش شناسی و منطق پزشکی داشته است.

قانون طبابت و استحکام بنیان مدرسه طب

با وجود استخدام معلمین خارجی و راهنمایی که به عمل آمد، با این حال، بر اثر  نابسامانی وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران در انقلاب مشروطیت و فقر اقتصادی و از هم گسیختگی امور کشور، مدرسه طب چندین سال سیر نزولی خود را می پیمود و حتی با وجودی که وزارت…

تحلیل رساله‌های علوم انسانی از منظر علم‌شناسی فلسفی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پمفات)، نشست تخصصی سیاست پژوهی درباب رساله‌های دکترا در علوم انسانی(کیفیت بخشی و افزایش کارایی) به همت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و…

روانشناسی مثبت، علم است یا زهر مار؟ بررسی مناقشات و انتقادات به روانشناسی مثبت گرا

روانشناسی مثبت گرا رشته ای از درون روانشناسی است که هدف آن کشف رازهای شکوفایی و بهزیستی انسان است. بر ارتقای شادی ، انعطاف پذیری و عملکرد بهینه تمرکز دارد و در عمل محبوبیت گسترده ای به دست آورده است. با این حال، مانند هر رشته‌ای، منتقدانی…

طبی سازی، حرفه مندی و بحران پزشکی

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های آسیب‌شناسی، بررسی مسائل و ارائه راهکارهای پیشنهادی در موضوع نخبگان و مسئله هویت؛ کارگروه پزشکی به همت پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و همکاری بنیاد ملی نخبگان در دو پنل  برگزار شد. دکتر علیرضا…