نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

علم

تاسیس آموزشگاههای عالی بهداری در شهرستان ها

در سال ۱۳۱۸ در هیات وزیران، کمیسیونی جهت پیشنهاد، آقایان دکتر بهرامی رئیس اداره کل بهداری و دکتر ادیب معاون دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برای بررسی در باره تاسیس دانشکده پزشکی در شهرستان ها تشکیل شد و اولین شهرستانی که برای این کار در نظر…

تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

طبق قانون تاسیس دانشگاه مصوب خرداد ۱۳۱۳ دانشکده پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی شامل رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی می گردید. به موجب قانون مواد اصلاحی قانون تاسیس دانشگاه مصوب آبان ماه ۱۳۱۹ بیمارستان های تهران زمینه دانشکده پزشکی شد،…

شواهد در پزشکی مبتنی بر شواهد

بخشی از اختلاف نظر بین حامیان و منتقدان EBM ناشی از عدم توجه به تفاوت در استفاده از کلمۀ «شواهد» است. پزشکی هم نوعی پرکتیس است و هم نوعی علم. پزشکی در مقام علم، به دنبال روابط علّی بین وضعیت ها (به عنوان مثال، بیماری ها) و طیف…

شواهد از چیزی و شواهد برای کسی

پزشکی مبتنی بر شواهد معمولاً به عنوان «استفادۀ آگاهانه، صریح و خردمندانه از بهترین شواهد موجود در تصمیم گیری در مراقبت از تک تک بیماران» تعریف می شود. مفهوم شواهد در معرفت شناسی مفهومی محوری است و معمولاً به «آنچه باورها را توجیه…

تحلیل مناقشه طب های جایگزین و مکمل و پزشکی رایج از منظر فلسفه علم

خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری حلقه فلسفه پزشکی برگزار می کند سخنرانان هادی صمدی - حمیدرضا نمازی - علیرضا منجمی و امیرحسن موسوی سه شنبه 15 اسفندماه 1402 خانه اندیشمندان علوم انسانی

کارگاه کارکرد و کژکارکردی در پزشکی و روان پزشکی

برای نزدیک به 50 سال، فیلسوفان بحث کرده اند که آیا ما باید بیماری و اختلال را از نظر عملکرد و اختلال بیولوژیکی درک کنیم. یک دیدگاه برجسته معتقد است که برای اینکه چیزی به عنوان یک بیماری یا اختلال واجد شرایط شود، باید شامل شکست بخشی یا…

ترکیب آمار و قضاوت بالینی: چالش جدی پزشکی مبتنی بر شواهد

یکی از مشکلات سخت EBM این است که باید دانش را از سطح جمعیتِ اکثر مطالعات EBM، به سطح مراقبتِ فردیِ بیمارمحوریکی از مشکلات سخت EBM این است که باید دانش را از سطح جمعیتِ اکثر مطالعات EBM، ترجمه کنیم. آنجم (Anjum) و همکاران او استدلال می کنند…

نشست علوم انسانی سلامت

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند: دهمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران با محور اخلاق و مسئولیت های اجتماعی از ۲۵ تا ۲۷ بهمن در مرکز همایش های بین المللی…

پزشکی مبتنی بر شواهد: خطرات قضاوت بالینی

سکِت در مقالۀ 1997 خود، تمایزی می‌نهد میان تخصص بالینی (clinical expertise) که به اقدامات متخصصان بالینی روی تک تک بیماران سمت و سو می‌دهد، و از سوی دیگر شواهد خارجی (external evidence) که باید بر این اقدامات تأثیر بگذارد. او مدعی است که…

اولین پایان نامه تاریخ دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی

اولین پایان نامه تاریخ دندانپزشکی با عنوان تحلیل انتقادی گفتمان تاریخ دندانپزشکی ایران از تاسیس دارالفنون تا استقلال دانشکده دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران( دانشکده دندانپزشکی) دفاع شد. اشکان خوشرنک دانشجوی دندانپزشکی با تحلیل…