نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

کارگاه کارکرد و کژکارکردی در پزشکی و روان پزشکی

0

برای نزدیک به ۵۰ سال، فیلسوفان بحث کرده اند که آیا ما باید بیماری و اختلال را از نظر عملکرد و اختلال بیولوژیکی درک کنیم. یک دیدگاه برجسته معتقد است که برای اینکه چیزی به عنوان یک بیماری یا اختلال واجد شرایط شود، باید شامل شکست بخشی یا فرآیندی در انجام عملکرد طبیعی خود باشد. چنین بحث‌هایی اغلب در روان‌پزشکی فوریت خاصی پیدا می‌کنند، جایی که نظریه‌پردازان اغلب بحث می‌کنند که آیا یک وضعیت خاص، مانند ADHD، افسردگی یا حتی هذیان‌ها، نمایانگر یک «اختلال عملکرد»، «تغییر شناختی طبیعی» یا یک پاسخ «عملکردی» به یک زندگی است. چگونگی، امر، تفصیل، شرایط محیط، پیش امد، شرح. برخی استدلال می‌کنند که بسیاری از ناکارآمدی‌های احتمالی که در پزشکی ظاهر می‌شوند، در عوض مواردی از «عدم تطابق تکاملی» نسبت به جهان پس از پلیستوسن ما هستند. به نوبه خود، چارچوب های مفهومی متفاوت برای درک آسیب شناسی ممکن است بر انگ و درمان تأثیر بگذارد.

هدف این کارگاه ترویج کار فلسفی و مفهومی جدید در مورد روابط بین عملکرد و اختلال عملکرد و مفاهیم بیماری، اختلال و آسیب شناسی است. در بررسی این موضوع، ما امیدواریم که از بحث طبیعت گرایی/هنجارگرایی در فلسفه پزشکی فراتر رفته و مسائل مربوط به عملکرد و ناکارآمدی را عمیق تر بررسی کنیم. ما ارسال‌هایی را تشویق می‌کنیم که با ادبیات موازی در فلسفه زیست‌شناسی و علم، ارسال‌های بین‌رشته‌ای و آگاهانه تجربی، و همچنین مشارکت‌های دانشمندان و پزشکان درگیر شوند. ما همچنین از ارسالی از سوی محققان تحصیلات تکمیلی و اولیه، و از سوی زنان و سایر گروه‌هایی که کمتر در فلسفه حضور دارند، استقبال می‌کنیم.

آنچه در زیر می آید فهرست پیشنهادی و غیر جامعی از سوالاتی است که ما به عنوان بخشی از کارگاه علاقه مند به بحث در مورد آنها هستیم:

• چگونه باید مفاهیم عملکرد و ناکارآمدی را در تفکر در مورد ماهیت اختلالات، اعم از روانپزشکی یا جسمی، به کار ببریم؟

• کدام نظریه یا نظریه های عملکرد برای زیست پزشکی و روانپزشکی مناسب هستند؟

• آیا انواع مختلفی از اختلال عملکرد و در نتیجه انواع مختلف آسیب شناسی وجود دارد؟

• آیا اختلالات همیشه شامل ناتوانی بخشی از بدن در انجام عملکرد خود می شود یا ممکن است اختلالاتی بدون اختلال وجود داشته باشد؟

• آیا برخی از اختلالات روانی، مانند افسردگی یا هذیان، در واقع «عملکرد صحیح» ذهن و مغز ما را شامل می شود؟ اگر چنین است، چگونه “عملکرد صحیح” را ارزیابی کنیم؟

• آیا تفاوتی بین صفتی که قادر به انجام عملکرد خود نیست و صفتی که صرفاً با محیط فعلی خود «ناسازگار» است وجود دارد؟ چه معنایی برای مداخله می تواند داشته باشد؟

• فرآیندهای بیولوژیکی عملکردی و ناکارآمد چگونه در تولید پیامدهای پاتولوژیک با هم تعامل دارند؟

• کار بر روی عملکرد و اختلال عملکرد چه چیزی را برای رابطه بین شرایط روانپزشکی و عصبی نشان می دهد؟

• مفاهیم عملی قضاوت های متفاوت در مورد عملکرد برای تحقیق، درمان و انگ چیست؟

سخنرانان تایید شده:

دیوید پاپینو (KCL)، جان متیوسون (مسی)، اما سالیوان بیست (بیرمنگام)، جاستین گارسون (CUNY)، فابیان هاندرتمارک (بیله‌فلد)، هریت فاگربرگ (CUNY)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.