نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

تحلیل مناقشه طب های جایگزین و مکمل و پزشکی رایج از منظر فلسفه علم

0

خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری حلقه فلسفه پزشکی برگزار می کند

 

سخنرانان

هادی صمدی – حمیدرضا نمازی – علیرضا منجمی و امیرحسن موسوی

سه شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲

خانه اندیشمندان علوم انسانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.