نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور برچسب

از نگاه دیگران

نورالینک: سایبورگ به مثابه مداخله درمانی

Neuralink شرکتی است که توسط ایلان ماسک در سال 2016 تأسیس شد و هدف آن توسعه رابط‌های کاشتنی مغز و ماشین (BMI) برای اتصال انسان و رایانه است. هدف بلندمدت این شرکت ایجاد یک رابطه همزیستی بین انسان و هوش مصنوعی (AI) از طریق برقراری ارتباط…

دکتر گوگل: هوش مصنوعی جدید در پزشکی

گفتگوی پزشک و بیمار سنگ بنای طبابت است که در آن ارتباطات ماهرانه و سنجیده باعث تشخیص، تدبیر و درمان، همدلی و اعتماد طرفین می شود. پیشرفت‌های اخیر در مدل‌های زبان بزرگ (LLM) خارج از حوزه پزشکی نشان داده است که آنها می‌توانند برنامه‌ریزی…

آینده پزشکی و مراقبت های بهداشتی: فراخوان برای شماره ویژه

فراخوان برای مقاله برای یک شماره ویژه در مورد «آینده پزشکی و مراقبت های بهداشتی»  این شماره ویژه در چندین زمینه کلیدی همانطور که در زیر آمده است متمرکز خواهد شد: تعریف مراقبت های بهداشتی آینده و افراد سالم تر: مقالاتی که روندهای جهانی…

زیر سیطره هایدگر ایرانی شده: مصاحبه با علیرضا منجمی و غلامحسین مقدم حیدری

تکنولوژی در کشور ما در زیر سیطره دو نگاه است؛ یکی نگاه مهندسی صرف و دیگری نگاه ایدئولوژیک. نگاه مهندسی، تکنولوژی را به مثابه ابزاری صرف می‌‌داند که فقط به فیزیک آن توجه می‌کند. این نگاه هیچ نسبتی با تکنولوژی به مثابه پدیده‌ای که در نسبت با…

طبی سازی در لباس طبی زدایی: مورد کاوی طب سنتی ایران

پژوهشکده تاریخ و فلسفه علمِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور، همایش ملّی «تکنولوژی و فرهنگ؛ تأملات انتقادی با رویکردهای فلسفی_تاریخی» در 16 و 17 دی‌ماه 1402 برگزار کرد. سخنران پایانی دکتر…

مواجهه بالینی در عصر تکنولوژی از گوشی پزشکی

پژوهشکده تاریخ و فلسفه علمِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور، همایش ملّی «تکنولوژی و فرهنگ؛ تأملات انتقادی با رویکردهای فلسفی_تاریخی» در 16 و 17 دی‌ماه 1402 برگزار کرد. سخنران بعدی دکتر امین…

بازسازی و بررسی دیدگاه فوکو در باب طبی سازی

پژوهشکده تاریخ و فلسفه علمِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور، همایش ملّی «تکنولوژی و فرهنگ؛ تأملات انتقادی با رویکردهای فلسفی_تاریخی» در 16 و 17 دی‌ماه 1402 برگزار کرد. اولین سخنران محسن…

مباحث طبی سازی در پی تضعیف جامعه پزشکی نیست

پژوهشکده تاریخ و فلسفه علمِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور، همایش ملّی «تکنولوژی و فرهنگ؛ تأملات انتقادی با رویکردهای فلسفی_تاریخی» در 16 و 17 دی‌ماه 1402 برگزار کرد. سخنرانی حمیدرضا نمازی…

هایدگر و تکنولوژی در حلقۀ پیروان مقلد

نمی توان نقش هایدگر را به عنوان یکی از فیلسوفان معاصر که تکنولوژی را به موضوع تأمل فلسفی بدل کرد نادیده انگاشت، اما به نظر میرسد هایدگر از پیروانی آسیب دیده که خود را غرق در زبان او کردند و ادای روش فلسفی او را درآوردند و آثاری تولید کردند…