نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور برچسب

از نگاه دیگران

روانشناسی مثبت، علم است یا زهر مار؟ بررسی مناقشات و انتقادات به روانشناسی مثبت گرا

روانشناسی مثبت گرا رشته ای از درون روانشناسی است که هدف آن کشف رازهای شکوفایی و بهزیستی انسان است. بر ارتقای شادی ، انعطاف پذیری و عملکرد بهینه تمرکز دارد و در عمل محبوبیت گسترده ای به دست آورده است. با این حال، مانند هر رشته‌ای، منتقدانی…

انتقال نظریۀ اخلاط چهارگانه از یونان به قلمرو اسلامی

ماجرای ارتباط پزشکی یونانی با پزشکی مسلمانان در واقع با نهضت ترجمۀ متون یونانی به عربی در اولیل سده سوم قمری و با تأسیس بیت‌الحکمه گره خورده است. پزشکی یونانی نظامی جامع و عقلانی بود که بر اساس آثار جالینوس بنا شده بود. در این آثار، فلسفۀ…

برگزاری مدرسه تابستانه علوم انسانی سلامت

مفهوم علوم انسانی پزشکی از پس یک پرسش فلسفی برآمد و آن اینکه پزشکی یا طبابت چیست؟ در پاسخ به این پرسش یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علوم‌انسانی پزشکی این بوده است که انگارۀ علم بودن صرف پزشکی را به چالش بکشد. مهمترین مشخصۀ پزشکی در قرن بیستم…

استبداد تشخیص نزد روزنبرگ

چارلز روزنبرگ در مقالۀ اثرگذار خود با عنوان استبداد تشخیص (Tyranny of Diagnosis) توجه مخاطب را به نقش محوری تشخیص پزشکی و نحوۀ پیکربندی مجدد آن همزمان با فنی‌تر شدن، تخصصی‌تر شدن و بوروکراتیزه شدن پزشکی جلب می‌کند. او معتقد است که رده‌ها یا…

چارلز روزنبرگ، مورخ به نام پزشکی

چارلز ای. روزنبرگ بژوهش های گسترده در تاریخ پزشکی و علم انجام داده است و بیشتر به خاطر سالهای وبا معروف است: ایالات متحده در 1832، 1849 و 1866 (شیکاگو، 1962، ویرایش جدید، 1987). محاکمه قاتل Guiteau. روانپزشکی و قانون در عصر طلایی …

دو تلقی غالب از مفهوم بیماری در پزشکی رایج

بیماری به مثابه یکی از پایه‌ای ترین مفاهیم در پزشکی، یکی از محورهای مباحثۀ فیلسوفان پزشکی از ابتدای برآمدن آن بوده است. بیماری چنان برای پزشکی ضروری است که اگر آن را حذف کنیم، طبابت بی‌معنا می‌شود و پزشکی فرو می‌ریزد. تجربۀ زیستۀ ما چنان به…

مواجهه ما با طبی سازی از منظر برگمان

نحوۀ مواجهۀ ما با طبی‌سازی باید توجه داشت که زیستن آمیخته با تکنولوژی در عصر حاضر شیوۀ غالب زندگی است؛ سه دلیل برای فراگیری تکنولوژی: اول اینکه تکنولوژی از اواخر قرن 19 تا اواسط قرن بیستم تاثیرات بسیار مثبتی داشت، دوم آنکه تکنولوژی با…

به یاد آلبرت برگمان ۱۹۳۷-۲۰۲۳

آلبرت برگمان 7 می 2023 درگذشت. وی به دلیل تألیفاتش در فلسفه تکنولوژی و فلسفه جامعه و فرهنگ، از جمله کتاب های تکنولوژی و سرشت زندگی معاصر: یک تحقیق فلسفی (1984)، عبور از شکاف پست مدرن (1992)، دودستی چسبیدن به واقعیت:ماهیت اطلاعات در آستانه…

مناقشۀ روانکاوی و دین

روان‌شناسی و روان‌پزشکی به نحو زیان‌بخشی بسیاری از باورهای نیاکان ما را به چالش کشیده، مخالفت بسیاری از فلاسفه و رهبران مذهبی را برانگیخته بود، اعتبار و احترام بسیار بیشتر از گذشته پیدا کرده است. تا زمانی که فروید زنده بود هر نوع تجدید…