نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

پادکست فلسفه پزشکی

0

در این اپیزود به سراغ فلسفه پزشکی رفته‌ایم، یکی از  بارورترین شاخه‌های مطالعاتی فلسفه علم که در ذیل علوم انسانی سلامت جای دارد و در تقاطع پزشکی، علوم زیست‌-پزشکی و فلسفه جای دارد. مهمان ما در این اپیزود دکتر علیرضا منجمی است، پزشک و فیلسوف ایرانی که برای بسیاری از پزشکان و دانشجویان پزشکی نامی آشناست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.