نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور

صدا

تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر فلسفه علم

اپیزود ۲۳ پادکست فلسفه علم گزارشی است از رساله دکترای امیرحسن موسوی با موضوع «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر فلسفه علم». این رساله در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دفاع شد.

پادکست اپیزود دوازده: تاملی بر بحران‌های پزشکی مدرن

یکی از انتقاداتی که گاه از سمت جامعه و گاه بطور بخصوص از سمت طب‌های جایگزین علیه طب مدرن روانه می‌شود، بحث بحران‌های پزشکی مدرن است. ما در این اپیزود با دکتر علی‌رضا منجمی، پزشک و رییس پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی، در…

پادکست فلسفه پزشکی

در این اپیزود به سراغ فلسفه پزشکی رفته‌ایم، یکی از  بارورترین شاخه‌های مطالعاتی فلسفه علم که در ذیل علوم انسانی سلامت جای دارد و در تقاطع پزشکی، علوم زیست‌-پزشکی و فلسفه جای دارد. مهمان ما در این اپیزود دکتر علیرضا منجمی است، پزشک و…