نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

دیرماندگی امر بهداشتی و رازوارگی سلامت

علیرضا منجّمی- روز جهانی فلسفه- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - 1399آذر

0
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.