نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

درسگفتار «مشاهده» در فلسفه علم از منظر «نگاه» فوکو

0

دوشنبه ها ۲، ۹، ۱۶ و ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲ چهار جلسه
برای ثبت نام به آدرس philosophyofmedicinecircle@gmail.com ایمیل بزنید و نام نام خانوادگی و شماره همراه خود را ذکر کنید.

با سپاس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.