نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

آینده پزشکی و مراقبت های بهداشتی: فراخوان برای شماره ویژه

0

فراخوان برای مقاله برای یک شماره ویژه در مورد «آینده پزشکی و مراقبت های بهداشتی» 

این شماره ویژه در چندین زمینه کلیدی همانطور که در زیر آمده است متمرکز خواهد شد:

تعریف مراقبت های بهداشتی آینده و افراد سالم تر: مقالاتی که روندهای جهانی را شکل می دهد و آینده مراقبت های بهداشتی ، تأثیر پیشرفت در ژنومیک ، پزشکی دقیق ، بهداشتی و راهکارهای ارتقاء سبک زندگی سالم را دارد.
پزشکی و مراقبت های بهداشتی فردا: مشارکت هایی که در مورد تأثیر احتمالی تغییرات نظارتی ، فناوری های نوظهور ، انتظارات بیمار و راهکارهای لازم برای مهار این تغییرات بحث می کنند.

تحقیقات و ترجمه پزشکی آینده: مطالعاتی که نقش کارآزمایی های بالینی را در ترجمه تحقیقات در روشهای درمانی مؤثر ، تأثیر داروهای شخصی در کشف و توسعه مواد مخدر بررسی می کند.
تقاطع هوش مصنوعی ، داده های بزرگ و مهندسی در پزشکی و مراقبت های بهداشتی: ارسال ها باید بر پتانسیل داده های هوش مصنوعی و بزرگ در مراقبت های بهداشتی ، پیامدهای اخلاقی این فناوری ها و اینکه چگونه اصول مهندسی می تواند مشکلات مراقبت های بهداشتی را حل کند ، متمرکز شود.

سیستم مراقبت های بهداشتی مؤثر و مدل های خدمات برای پیری و بیماری های مزمن: مطالعات در مورد چالش ها و فرصت های ارائه مراقبت های بهداشتی به جمعیت پیری ، راهکارهایی برای بهبود مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری های مزمن و مدلهای موفق مراقبت های یکپارچه.
تأمین اعتبار و بیمه مراقبت های بهداشتی پایدار: تحقیق در مورد استراتژی های تأمین اعتبار برای مراقبت های بهداشتی پایدار ، نقش بیمه در تضمین دسترسی به مراقبت و تأثیر مراقبت های مبتنی بر ارزش و سایر اصلاحات پرداخت در تأمین اعتبار مراقبت های بهداشتی.

ارسال ها باید کارهای اصلی و با کیفیت بالا باشند که برای انتشار در جای دیگر منتشر نشده یا برای انتشار پذیرفته نشده اند. ما از مقالات تجربی ، مفهومی و روش شناختی و همچنین بررسی های انتقادی ، دیدگاه ها و تفسیرهای مربوط به مضامین استقبال می کنیم.

مقالات باید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ از طریق سیستم ارسال ما ارسال شوند (برای ورود به شماره ویژه “آینده پزشکی و مراقبت های بهداشتی” انتخاب کنید). لطفاً دستورالعمل های ارسال استاندارد علوم مراقبت های بهداشتی را دنبال کنید. تمام مقالات برای اطمینان از کیفیت بالای ژورنال ، یک فرآیند بررسی دقیق همکار را انجام می دهند.

مقالات/چکیده های منتخب در کنفرانس بین المللی آینده پزشکی و بهداشت و درمان در سال ۲۰۲۳ (ارسال فقط قبل از ۲۵ اوت ۲۰۲۳) ارائه می شود و در شماره ویژه علوم مراقبت های بهداشتی به نمایش در می آید. از نویسندگان نیز برای شرکت در این کنفرانس دعوت می شود.

این یک فرصت منحصر به فرد برای نشان دادن کار خود به مخاطبان جهانی و کمک به گفتمان مهم در مورد آینده پزشکی است. ما مشتاقانه منتظر کمک های ارزشمند شما هستیم. اگر سوالی دارید ، در صورت تمایل با ما در Healthcarescience@tup.tsinghua.edu تماس بگیرید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.