نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

تأملی در بحران کرونا: به بهانه‌ راه‌اندازی نخستین سایت «فلسفهٔ پزشکی» کشور

در دانشنامه‌ٔ فلسفی استنفورد ذیل مدخل «فلسفهٔ پزشکی» این شاخه از فلسفه اینگونه معرفی شده است: «فلسفهٔ پزشکی رشته‌ای است که موضوعات اساسی در سطوح نظریه، پژوهش، و عمل را در علوم سلامت تحلیل می‌کند؛ به‌ویژه در موضوعات متافیزیکی و…

قرنطینه و زیست سیاست

فوکو معتقد است که حبس خانگی در قرنطینه مجموعه ای از فردیت های مجزا بوجود می آورد که اجازه در آمیخته شدن آنها با یکدیگر داده نمی شد. اما کارکرد قرنطینه تنها مجزا کردن افراد نبود بلکه حبس خانگی به همراه سیستم عمومی مراقبت سازوکار واحدهایی…

ساختار نهادهای پزشکی و همه گیری

چه نهادهایی متولی رسیدگی به همه‌گیری هستند؟ چه مداخلاتی در مهار همه‌گیری روا و مناسب دانسته می‌شود؟ ارتباط نهادها با ابژه‌ها و دانش‌ها چگونه برقرار می‌شود؟ در این محور به این پرسش‌ها می‌پردازیم. کدام مسائل سیاسی، پزشکی، علمی، و اجتماعی توجه…

وضعیت استثنایی کرونا

برای ما کاملا آشکار است که اگر بیمار شدیم باید به دنبال علت بیماری در بدن مان باشیم. این تلقی چنان بدیهی می باشد که وقتی فردی می گوید که بیمار است بلافاصله از او می پرسیم کجایت درد می کند؟ یعنی به دنبال مکان بیماری در بدن فرد هستیم. اما این…

در برابر آگامبن: آیا زیست‌سیاست دموکراتیک ممکن است؟

اظهارنظر اخیر جورجو آگامبن که اقدامات اخیر در کنترل پاندمی کووید 19 را به‌مثابه نوعی زیست‌سیاست‌ورزی در «وضعیت استثنائی» توصیف می‌کند، مباحثه مهمی را در باب زیست‌سیاست را برانگیخته است. مفهوم صرف زیست‌سیاست، مطابق صورت‌بندی میشل فوکو، سهم…

ناآمادگی حکومت ها در مواجهه با پاندمی کرونا

می‌توان از پاسخ به پاندمی کووید-19 و گفتمان عمومی درباره‌ پاندمی برای به تصویر کشیدن سه اشتباه رایج در استدلال‌ اخلاقی بهره گرفت. نخستین اشتباه، ناتوانی در درک این مسئله است که هنگام تصمیم‌گیری‌های عمومی اولویت‌بندی‌ها گریزناپذیرند. دومین…

سرمقاله: تاسیس حلقه فلسفه پزشکی

این حلقه در صدد است تا با تقویت گفتگوی میان‌رشته‌ای، مسائل حوزۀ سلامت و پزشکی را برجسته و تحلیل کند و اهمیت تأملات فلسفی-تاریخی در پزشکی را نشان دهد. اولین گام لاجرم معرفی فلسفه پزشکی کلاسیک، همچون مفاهیم سلامت و بیماری، علیت در پزشکی و از…

علوم انسانی پزشکی (۱)

«علوم‌انسانی پزشکی» در وهلۀ اول عبارتی نامأنوس به نظر می‌رسد. اینکه چگونه دو حوزۀ مجزا و متمایزِ معرفتی، همنشین شده‌اند، به وضعیت پروبلماتیک پزشکی اشاره دارد. در بخش ابتدایی مقاله به تحلیل علوم‌انسانی پزشکی بر اساس روش مطالعات مناقشه‌های…

امر بهنجار – امر آسیب شناختی در پزشکی اخلاطی و پزشکی مدرن

برای ما کاملا آشکار است که اگر بیمار شدیم باید به دنبال علت بیماری در بدن مان باشیم. این تلقی چنان بدیهی می باشد که وقتی فردی می گوید که بیمار است بلافاصله از او می پرسیم کجایت درد می کند؟ یعنی به دنبال مکان بیماری در بدن فرد هستیم. اما این…