نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

نقد فایرابند بر مشاهدات و تفاسیر طبیعی

تلقی رایج از علم معرفتی است، که بر آنچه می توان دید و شنید و لمس کرد و امثال این ها بنا شده است. عقاید و سلایق شخصی و تخیلات ظنی هیچ جایی در علم ندارند. علم با مشاهده آغاز می شود و مشاهدات دقیق و بدون پیشداوری، اساس وثیقی به دست…

طبابت، علوم زیست‌پزشکی کاربردی نیست (۱)

یکی از آموزه‌های مهم و کلیدی فلسفۀ پزشکی که میان فیلسوفان پزشکی در مورد آن توافق نظر وجود دارد این است که  نمي‌توان طبابت را به مثابة كاربرد علوم زيستي در حل مسائل باليني فهم كرد. در اینجا فهرست‌وار دلایلی برای آن اقامه می‌کنم.…

مناقشات علمی چگونه پایان می پذیرند؟(۲) میکروب‏های اختلاف عقیده لویی پاستور و پوشه

گالم: آنچه باید درباره علم بدانید نوشته هری کالینز و ترور پینچ مجموعه ای از هفت مطالعات موردی است که می کوشد تا نشان دهد که علم واقعا چگونه کار می کند. این مطالعات موردی مناقشات جدی در شکل گیری نظریه های علمی و آزمون صحت و سقم آن ها و…

نگرش گشتالتی و ادراک

شكل مقابل را در نظر بگيريد. ما در آن صرفاً چهار نقطه نمى‏ بينيم، بلكه مى‏توانيم يك مربع را تشخيص دهيم: اين دقيقاً يك «تجربه گشتالتى» است. درواقع ما به‏ جاى مجموع اجزاء (نقاط)، يك «كل»يكپارچه (مربع) را درك مى‏كنيم و اين نكته اصلى…

تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

طبق قانون تاسیس دانشگاه مصوب خرداد ۱۳۱۳ دانشکده پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی شامل رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی می گردید. به موجب قانون مواد اصلاحی قانون تاسیس دانشگاه مصوب آبان ماه ۱۳۱۹ بیمارستان های تهران زمینه دانشکده پزشکی شد،…

طبی سازی جُرم در نظریه سزار لومبروزو۳: رویکرد زیست-پزشکی به جرم

درمان مجرمین علی رغم اینکه لومبوروزو از مجرمین مادرزاد سخن می‏گوید اما معتقد است که بخش مهمی از مجرمان مادرزاد نیستند بلکه در یک لحظه از زندگی شان به چنین مجرمانی تبدیل می‏شوند. در این لحظات آنها تبدیل به دیوانگانی می‏شوند که قدرت تشخیص…

طبی سازی جُرم در نظریه سزار لومبروزو۲:نظریه تکامل و آتاویسم جنایی

لومبروزو معتقد بود که از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان جنایتکار انسانی هست که قوانین را نقض می‏کند و از این رو توسط حکومت محکوم و مجازات می‏شود تا شهروندان دیگر در آسایش زندگی کنند و روابط میان آنان کنترل شود. از نظر او چنین رویکردی «فقط با…