نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

مدرسه طب از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۳

امیر محمدی

0

در سال ۱۳۹۰ آقای دکتر علی خان فرهمندی به کفالت مدرسه طب و  داروسازی منصوب و مرحوم دکتر ولی الله خان نصر و رئیس اداره کل معارف را عهده‌دار شد.

برنامه مدرسه طب:

در شهریور ماه ۱۳۰۷ آیین نامه‌ای برای مدرسه از تصویب شورای عالی معارف گذشت که دوره مدرسه علاوه بر طی (پ. ث. ان)،  ۵ سال مقرر گردید.  برنامه تحصیلات اجمالاً به شرح زیر بود:

۱- شیمی طبی هفته‌ای دو ساعت.

۲-  فیزیک طبی هفته‌ای سه ساعت.

۳-  تشریح توصیفی هفته‌ای سه ساعت.

۴-  وظایف اعضاء  هفته ای سه ساعت در لابراتوار.

۵-  معرفت  الانساج و جنین‌شناسی هفته یک ساعت در لابراتوار.

۶-  تشریح موضوعی هفته ۲ ساعت.

۷- طب قانونی و حفظ الصحه  هفته دو ساعت در لابراتوار.

۸-   قابلگی هفته ۲ ساعت.

۹- وظایف طبیب، کنفرانس هفته‌ای ۲ ساعت

۱۰-  طفیلی شناسی، هفته‌ای سه ساعت در لابراتوار.

۱۱-  تشریح مرضی، هفته دو ساعت در لابراتوار.

۱۲- میکروب شناسی، هفته یک ساعت در لابراتوار.

۱۳-  امراض خارجی هفته ای ۳ ساعت.

۱۴-  امراض داخلی هفته ای سه ساعت.

۱۵-  فارماکولوژی و مفردات طب هفته ای یک ساعت.

۱۶-  امراض دهان و دندان هفته ۲ ساعت.

۱۷- امراض عمومی و تشخیص امراض. هفته دو ساعت

۱۸-  اصول تداوی هفته‌ای دو ساعت.

۱۹-  طب عملی هفته ای یک ساعت.

۲۰-  جراحی صغیر هفته ای یک ساعت

۲۱-  قراباذین ایرانی هفته ای یک ساعت.

دروس کلینیکی:

۱-  کلینیک امراض داخلی همه روزه صبح ها در مریض خانه.

۲-   کلینیک امراض خارجی همه روزه صبح ها در مریض خانه.

۳-  امراض مجاری بول و امراض زنان هفته ای ۳ ساعت

۴-  کلینیک کحالی  هفته ای دو ساعت در مریض خانه.

۵-  کلینیک امراض جلوی و زهراوی هفته ۴ ساعت در مریض خانه.

۶-   کلینیک امراض دهان و دندان هفته‌ای دو ساعت در مریض خانه.

۷-  کلینیک  امراض حلق و گوش و بینی.

۸-    کلینیک رادیولوژی هفته‌ای ۱ ساعت.

۹-  کلینیک  حاملگی ۲ ساعت صبح ها در مریض خانه.

تعلیمات کلینیکی در مریض خانه های دولتی و وزیری انجام می شده است و در سال ۱۳۹۰ کلینیک بیماری های گوش و حلق و بینی و مامایی در مریضخانه امریکایی دایرگردید.

امتحانات مدرسه طب:

طبق نظام نامه مذکور امتحانات مدرسه به شرح زیر تعیین شده است:

دکترای اول در آخر سال دوم:  تشریح توصیفی،  معرفت الانساج،  جنین شناسی.

دکترای دوم در آخر سال دوم:  وظایف اعضا،  فیزیک طبی،  شیمی طبی( حفیظی، ۱۳۳۲: ۷۰-۶۷).

دانشکده طب:

تا سال ۱۳۱۲ آقای دکتر « علیم الملک فرهمندی» کفالت مدرسه طب را بر عهده داشت. در این سال مرحوم دکتر « لقمان الدوله» مجدداً به ریاست و در سال ۱۳۱۳ آقای دکتر « ابوالقاسم بختیار» به معاونت دانشکده طب منصوب شدند. در سال ۱۳۱۴ آقای « دکتر بختیار» از معاونت استعفاء کردند و آقای دکتر « جواد رشتیانی» به جای ایشان انتخاب گردیدند.

در سال ۱۳۱۳ اساسنامه و دستور تحصیلات دانشکده به تصویب رسید. طبق این اساسنامه یکی از شرایط دریافت درجه دکتری نوشتن رساله اختتامیه( تز)  گردید و  دوره دانشکده علاوه بر کلاس (  پ . ث. ان)  ۵ سال تعیین شد. برنامه اجمالی تحصیلات به شرح زیر بوده است:

سال اول:  تشریح موضعی عملی ۳۸۴ ساعت،  تشریح موضعی علمی و امراض اعصاب  ۵۷۶ ساعت،  جنین شناسی و معرفت الانساج۱۹۲ ساعت.

سال دوم:  تشریح توصیفی عملی ۱۴۴ ساعت، تشریح توصیفی علمی ۱۲۰ ساعت،  وظایف الااعضا ۹۶ ساعت، عملی ۴۸ ساعت، شیمی و فیزیک طبی علمی ۱۹۲ ساعت و عملی ۴۸ ساعت.

سال سوم: تشریح موضعی سه ساعت در هفته.  وظایف الااعضا سه ساعت در هفته،  به علاوه در فصل تابستان سه ساعت در هفته دروس عملی،  تشریح مرض سه ساعت در هفته،  امراض عمومی،  اعمال جراحی،  طفیلی شناسی، قابلگی  طبیعی،  جراحی صغیر هر ۲ ساعت در هفته.

چهارم: امراض مجاری بول،  میکروب شناسی،  تشریح موضعی،  قابلگی غیر طبیعی،  امراض اطفال،  امراض زهراوی،  اصول تداوی،  مفردات طب،  ادویه شناسی  هر کدام یک ساعت در هفته.

سال پنجم:  اصول تداوی،  پزشکی قانونی، کحالی، رادیولوژی،  امراض حلق و گوش و بینی، امراض دهان و دندان، مجاری بول و نسوان،  حفظ الصحه، تاریخ طب.

امیر محمدی، دانش آموخته دکترای تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.