نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

درس‌گفتارهای «فلسفه علم غیرپوزیتیویستی »

مدرس: غلامحسین مقدم حیدری

0

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری (پمفات) درس‌گفتارهای فلسفه علم غیرپوزیتیویستی با خوانش ویتگنشتاین متاخر برگزار می‌شود.

فیلسوفان متعددی شباهت میان آموزه های فلسفی کتاب ساختار انقلاب های علمی تامس کوهن با فلسفه ویتگنشتاین متاخر را نشان داده اند. اما باید توجه کرد که آنچه کوهن بطور اساسی و بنیادین از ویتگنشتاین تاثیر گرفت نه صرفا مجموعه ای از آموزه های فلسفی بلکه شیوه فلسفه ورزی او بود. از نظر ویتگنشتاین اندیشه فلسفی رایج – متاثر از علوم طبیعی-به دنبال «تبیین» امور است و از این رو با سرگشتگی و حیرانی در میان انبوهی از نظریه های

آنچه کوهن بطور اساسی و بنیادین از ویتگنشتاین تاثیر گرفت نه صرفا مجموعه ای از آموزه های فلسفی بلکه شیوه فلسفه ورزی او بود

فلسفی مواجه است در حالیکه کار فلسفه تنها «توصیف» است و باید از هر نوع تبیینی در فلسفه پرهیز داشت. در واقع آنچه کوهن از ویتگنشتاین وام گرفت همین شیوه فلسفه ورزی بود که او آن را برای فهم تحول و تطور «علم» بکار بست. تمام شباهت های بعدی میان آموزه های فلسفی کوهن با ویتگنشتاین پیامد این شیوه است. این درسگفتار می کوشد تا پس از ایضاح شیوه فلسفه ورزی ویتگنشتاین متاخر ، خوانشی جدید از کتاب ساختار انقلاب های علمی تامس کوهن ارائه دهد که در پرتو آن بسیاری از ابهام های مطرح رفع می شود.

این درس‌گفتارها از تیرماه سه‌شنبه‌های هر هفته، ‌ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور دکتر غلامحسین مقدم حیدری در محل تالار فارابی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی آغاز خواهد شد.
علاقه‌مندان برای حضور و ثبت نام با شماره ۰۹۹۰۹۹۳۵۴۲۲ (سرکار خانم قنبرآبادی) می‌توانند تماس بگیرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.