نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

اولین پایان نامه تاریخ دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی

0

اولین پایان نامه تاریخ دندانپزشکی با عنوان تحلیل انتقادی گفتمان تاریخ دندانپزشکی ایران از تاسیس دارالفنون تا استقلال دانشکده دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران( دانشکده دندانپزشکی) دفاع شد. اشکان خوشرنک دانشجوی دندانپزشکی با تحلیل گفتمان های مختلف از جمله گفتمان دندانپزشکی دارالفنون، گفتمان عمومی سازی دندانپزشکی سنتی، گفتمان عمومی سازی دندانپزشکی، گفتمان تبلیغات دندانپزشکی و …از پایان نامه خود دفاع کرد. سندکاوی و تحلیل اسناد نادیده انگاشته شده و هم چنین تحلیل منابع نامعمول هم چون متون ادبی، عکس های تاریخی و نیز مجلات حوزه عمومی از ویژگی های ممتاز این پژوهش به شمار می رود. استادان راهنمای این پایان نامه دکتر حمیدرضا نمازی و دکتر اشکان شکیب بودند. این پژوهش توسط دکتر علیرضا منجمی،دکتر محمدرضا خامی ،دکتر نازنین مهدوی و دکتر حمیدرضا جلالی داوری شد. این پایان نامه در نوع خود، اولین تز تاریخ محور دانشکده دندانپزشکی به شمار می رود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.