نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور برچسب

مقاله

مناقشه ها در علوم انسانی پزشکی (۳)

با مرور و تحلیل دقیق پژوهش‌ها و ادبیات علوم‌انسانی پزشکی پنج مناقشه‌ اصلی شناسایی شدند. لازم به ذکر است که این مناقشه‌ها یا به شکل دوگانه هستند یا اینکه بیش از دو رویکرد دربارۀ آن موضوع وجود دارد که لزوماً هم متناقض یا متباین نیستند. ممکن…

مناقشه ها در علوم انسانی پزشکی (۲)

با مرور و تحلیل دقیق پژوهش‌ها و ادبیات علوم‌انسانی پزشکی پنج مناقشه‌ اصلی شناسایی شدند. لازم به ذکر است که این مناقشه‌ها یا به شکل دوگانه هستند یا اینکه بیش از دو رویکرد دربارۀ آن موضوع وجود دارد که لزوماً هم متناقض یا متباین نیستند. ممکن…

سه اشتباه در استدلال اخلاقی دربارۀ پاندمی کرونا -بخش سوم

دومین اشتباه: «کار را به «متخصصین» بسپارید» در این بخش، استدلال خواهم کرد که به علت اینکه پاسخ‌های مختلف به ویروس کرونا بی‌شک متضمن اولویت‌بندی‌هایی میان سبک‌های زندگی‌های مختلف است، این تصمیم‌ها را نباید گروهی واحد از متخصصین بگیرند.…

دوگانه‌ها یا مناقشات در علوم انسانی پزشکی (۱)

با مرور و تحلیل دقیق پژوهش‌ها و ادبیات علوم‌انسانی پزشکی پنج مناقشه‌ اصلی شناسایی شدند. لازم به ذکر است که این مناقشه‌ها یا به شکل دوگانه هستند یا اینکه بیش از دو رویکرد دربارۀ آن موضوع وجود دارد که لزوماً هم متناقض یا متباین نیستند. ممکن…

سه اشتباه در استدلال اخلاقی دربارۀ پاندمی کرونا -بخش دوم

اولین اشتباه: توهم توانایی اجتناب از اولویت‌بندی‌ها دلایل بیان‌شده در مورد تصمیم بسیاری از کشورها در توقفِ تقریباً کامل چرخۀ اقتصاد و الزام مردم به در خانه ماندن، چندان به دلیل کاهش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا نبود. دلیل ارائه‌شده‌…

خاستگاه علوم انسانی پزشکی

خاستگاه علوم انسانی پزشکی یکی زمینه‌های موثر در برآمدن حوزۀ علوم‌انسانی پزشکی به مباحث تلفیق رشتگی گره خورده است . برآمدن مطالعات تلفیق رشته‌ای نتیجۀ توجه به نیازها و مسائلی بود که در مرزهای رشته‌ها و روش‌های سنتی به حد کافی به آنها…

بیمارستان به مثابه سیستم اجتماعی – تکنیکی

سیستم های اجتماعی-تکنیکی سیستم هایی مرکب از سخت افزار و انسان هستند که برای انجام دادن وظایفی به کار گرفته می شوند که انسان ها بدون کمک چنین سیستم هایی برای بسط و گسترش قابلیت های بشری نمی توانند انجام دهند. این سیستم ها مرکب از عناصر…

برآمدن علوم انسانی پزشکی

«علوم‌انسانی پزشکی » در وهلۀ اول عبارتی نامأنوس به نظر می‌رسد. اینکه چگونه دو حوزۀ مجزا و متمایز معرفتی همنشین شده‌اند، به وضعیت پروبلماتیک پزشکی اشاره دارد؛ در طبقه‌بندی متداول علوم یعنی علوم‌طبیعی، علوم‌انسانی و علوم‌اجتماعی، پزشکی جایگاه…

سه اشتباه در استدلال اخلاقی دربارۀ پاندمی کرونا -بخش اول

هدف از این مقاله، بحث در موضوع دیگری است که به نظر می‌رسد بسیاری از کشورها در مواجهه با پاندمی در مورد آن آمادگی لازم را نداشتند؛ درواقع آن‌ها برای استدلال‌ اخلاقی درباره‌ی اولویت‌بندی ‌ها و خطراتی که به‌موجب پاندمی گریزناپذیر شده بودند، نا…

پزشکی پیشامدرن ۲: معنای «همه گیری»

غلامحسین مقدم حیدری در یونان باستان می توان از دو گونه پزشکی نام برد: پزشکی دینی- جادویی که بیماری ها را به خدایی نسبت می داد که دشمنی و خشمش فرد بیمار را در برگرفته است. از این رو درمان فرد هم طبیعتی دینی – جادویی داشت که با…