نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور برچسب

علیرضا منجمی

تأملات گادامر در باب پزشکی

سلامت و بیماری چنان با زندگی انسان در هم آمیخته است که همواره موضوع جذاب و چالش‌برانگیزی برای تأملات فلسفی نیز بوده است. با آنکه تا پیش از برآمدن فیلسوف-پزشکان و قوام یافتن حوزۀ پژوهشی فلسفۀ پزشکی در سدۀ اخیر، تأملات نظام‌مند و ساختاریافته…

تأملات هابرماس در باب پزشکی

سلامت و بیماری چنان با زندگی انسان در هم آمیخته است که همواره موضوع جذاب و چالش‌برانگیزی برای تأملات فلسفی نیز بوده است. با آنکه تا پیش از برآمدن فیلسوف-پزشکان و قوام یافتن حوزۀ پژوهشی فلسفۀ پزشکی در سدۀ اخیر، تأملات نظام‌مند و ساختاریافته…

تأملات کانت در باب پزشکی

سلامت و بیماری چنان با زندگی انسان در هم آمیخته است که همواره موضوع جذاب و چالش‌برانگیزی برای تأملات فلسفی نیز بوده است. با آنکه تا پیش از برآمدن فیلسوف-پزشکان و قوام یافتن حوزۀ پژوهشی فلسفۀ پزشکی در سدۀ اخیر، تأملات نظام‌مند و ساختاریافته…

تعامل علوم انسانی پزشکی و آموزش علوم پزشکی

به دعوت انجمن علمی متخصصان آموزش علوم پزشکی ایران (ایرسام) دکتر حمیدرضا نمازی و دکتر علیرضا منجمی در موضوع  «تعامل علوم انسانی پزشکی و آموزش علوم پزشکی» به ایراد سخنرانی پرداختند.  در این وبینار به تعریف حوزۀ میان رشته ای علوم انسانی…

تأملات فیلسوفان در باب پزشکی میتواند الهام بخش فلسفه پزشکی باشد؟

سلامت و بیماری چنان با زندگی انسان در هم آمیخته است که همواره موضوع جذاب و چالش‌برانگیزی برای تأملات فلسفی نیز بوده است. با آنکه تا پیش از برآمدن فیلسوف-پزشکان و قوام یافتن حوزۀ پژوهشی فلسفۀ پزشکی در سدۀ اخیر، تأملات نظام‌مند و…

به مناسب روز جهانی فلسفه- نشست تأملات فیلسوفان در باب پزشکی: کانت   گادامر   فوکو   هابرماس

حلقه فلسفه پزشکی به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار می‌کند: تأملات فیلسوفان در باب پزشکی کانت   گادامر   فوکو   هابرماس   با سخنرانی                                                            رضا ماحوزی غلامحسین مقدم…

هرمنوتیک پزشکی: پیوند هرمنوتیک فلسفی گادامر و فلسفۀ پزشکی

نشر فرهامه با همکاری حلقه فلسفۀ پزشکی برگزار می کند: سخنرانی دکتر علیرضا منجمی با عنوان هرمنوتیک پزشکی: پیوند هرمنوتیک فلسفی گادامر و فلسفۀ پزشکی در نشست نقد و بررسی کتاب فردریک اسونئوس ساعت 17 تا 18 3 آبان 1402

ملاقات نوروساینس و روان‌کاوی – بخش اول

همواره روانپزشکی و روان‌شناسی موضوعاتی بسیار جذاب برای فلسفه علم و فلسفه پزشکی بوده‌اند از آن رو که همواره در موقعیت‌های مرزی هستند که بسیاری از تعریف‌های جافتاده و متعارف را به چالش می‌کشند. تعریف علم، تعریف سلامت و بیماری، معنای نظریۀ…

معرفی مورخان پزشکی: جفری لوید

جفری ارنست ریچارد لوید مورخ و فیلسوف علم بریتانیایی بود که در تاریخ علم و پزشکی یونان تخصص داشت. او به عنوان یکی از کارشناسان برجسته در این زمینه شناخته می شود. مساهمت لوید در تاریخ پزشکی یونان بسیار زیاد و قابل توجه است. او به طور گسترده…

نظر به درد دیگران: تأثیر تراژیک

در برنامه‌های درسی علوم انسانی پزشکی، بهره‌گیری از آثار هنری به عنوان ابزار آموزش به دانشجویان پزشکی متداول است. سینما یکی از این هنرهاست که برای آموزش مفاهیم علوم انسانی پزشکی به ویژه همدلی با بیماران بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.…