نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور برچسب

علیرضا منجمی

گزارش کارگاه سواد تکنولوژی (Technology Literacy)

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه سواد تکنولوژی به همت پژوهشکده تاریخ و فلسفۀ علم پژوهشگاه علوم انسانی با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد. در ابتدای این نشست علیرضا منجمی، دبیر علمی کارگاه و رئیس پژوهشکده تاریخ و فلسفه…

وبینار معرفی برنامه‌های آموزشی پژوهشی ترویجی و رویدادهای علوم انسانی سلامت

حلقه فلسفه پزشکی روز دوشنبه 15 اسفندماه 1401 ساعت 16 تا 17.30 وبیناری برای معرفی برنامه های خود در حوزۀ علوم انسانی سلامت برگزار میکند. سخنرانان این وبینار حمیدرضا نمازی علیرضا منجمی غلامحسین مقدم حیدری خواهند بود. لینک…

کارگاه سواد تکنولوژی (Technology Literacy)

ا به عنوان شهروندان فارغ از شغلی که داریم، در طول روز با مجموعه‌ای از تکنولوژی‌ها مواجه‌ایم و اینکه بدانیم چگونه باید از آنها بهره بگیریم و به پیامدهای استفاده از آن بیاندیشیم، بخش مهمی از نحوۀ مواجهۀ ما با تکنولوژی را رقم می‌زند. از…

وبینار معرفی برنامه‌های آموزشی پژوهشی ترویجی و رویدادهای علوم انسانی سلامت

حلقه فلسفه پزشکی روز دوشنبه 15 اسفندماه 1401 ساعت 16 تا 17.30 وبیناری برای معرفی برنامه های خود در حوزۀ علوم انسانی سلامت برگزار میکند. سخنرانان این وبینار حمیدرضا نمازی علیرضا منجمی غلامحسین مقدم حیدری خواهند بود. لینک وبینار متعاقبا اعلام…

دوگانه‌ها یا مناقشات در علوم انسانی پزشکی (۱)

با مرور و تحلیل دقیق پژوهش‌ها و ادبیات علوم‌انسانی پزشکی پنج مناقشه‌ اصلی شناسایی شدند. لازم به ذکر است که این مناقشه‌ها یا به شکل دوگانه هستند یا اینکه بیش از دو رویکرد دربارۀ آن موضوع وجود دارد که لزوماً هم متناقض یا متباین نیستند. ممکن…

خاستگاه علوم انسانی پزشکی

خاستگاه علوم انسانی پزشکی یکی زمینه‌های موثر در برآمدن حوزۀ علوم‌انسانی پزشکی به مباحث تلفیق رشتگی گره خورده است . برآمدن مطالعات تلفیق رشته‌ای نتیجۀ توجه به نیازها و مسائلی بود که در مرزهای رشته‌ها و روش‌های سنتی به حد کافی به آنها…

برآمدن علوم انسانی پزشکی

«علوم‌انسانی پزشکی » در وهلۀ اول عبارتی نامأنوس به نظر می‌رسد. اینکه چگونه دو حوزۀ مجزا و متمایز معرفتی همنشین شده‌اند، به وضعیت پروبلماتیک پزشکی اشاره دارد؛ در طبقه‌بندی متداول علوم یعنی علوم‌طبیعی، علوم‌انسانی و علوم‌اجتماعی، پزشکی جایگاه…

فلسفۀ پزشکی نیازمند بازنگری گذشته و بازاندیشی آینده

فلسفه پزشکی شاخه ای از فلسفه است که شتابان در حال رشد و پیشرفت است. با این حال، برای اینکه فلسفه پزشکی حوزه‌ای مستقل و مجزا باقی بماند، نیازمند چارچوب‌بندی مجدد تاریخی و تأمل در ریشه‌ها و سیر تحولات آن است. به عبارت دیگر، شناخت تاریخ فلسفه…

استدلال بالینی (۲)

روند استدلال بالینی وقتی با مسئله‌ای مواجهیم، در شرایطی به سر می‌بریم که مورد نظرمان نیست و امید داریم با حل مسئله به شرایط مطلوب برسیم. استدلال، روند تفکری است که شرایط اولیه (شرایط مسئله) توسط پردازشگرهایی به شرایط ثانویه یا مطلوب…

ساختار نهادهای پزشکی و همه گیری

چه نهادهایی متولی رسیدگی به همه‌گیری هستند؟ چه مداخلاتی در مهار همه‌گیری روا و مناسب دانسته می‌شود؟ ارتباط نهادها با ابژه‌ها و دانش‌ها چگونه برقرار می‌شود؟ در این محور به این پرسش‌ها می‌پردازیم. کدام مسائل سیاسی، پزشکی، علمی، و اجتماعی توجه…