نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

فلسفه پزشکی کلاسیک

جلسه دفاع از پایان‌نامه دکتری «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج» برگزار شد

جلسه دفاع از رساله دکتری امیرحسن موسوی در رشته فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ دوشنبه 1 آبان 1402 در محل همین پژوهشگاه برگزار شد. عنوان این پژوهش «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر…

تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر فلسفه علم

اپیزود ۲۳ پادکست فلسفه علم گزارشی است از رساله دکترای امیرحسن موسوی با موضوع «تحلیل مناقشه طب‌های مکمل و پزشکی رایج در ایران از منظر فلسفه علم». این رساله در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دفاع شد.

تأملات فیلسوفان در باب پزشکی میتواند الهام بخش فلسفه پزشکی باشد؟

سلامت و بیماری چنان با زندگی انسان در هم آمیخته است که همواره موضوع جذاب و چالش‌برانگیزی برای تأملات فلسفی نیز بوده است. با آنکه تا پیش از برآمدن فیلسوف-پزشکان و قوام یافتن حوزۀ پژوهشی فلسفۀ پزشکی در سدۀ اخیر، تأملات نظام‌مند و…

به مناسب روز جهانی فلسفه- نشست تأملات فیلسوفان در باب پزشکی: کانت   گادامر   فوکو   هابرماس

حلقه فلسفه پزشکی به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار می‌کند: تأملات فیلسوفان در باب پزشکی کانت   گادامر   فوکو   هابرماس   با سخنرانی                                                            رضا ماحوزی غلامحسین مقدم…

تقلیـل گرایی در پزشـکی ۲

 کل گرایی و نوظهوری نقطۀ مقابل تقلیل گرایی «کل گرایی» است. این رویکرد به عبارت ارسطو در رسالۀ «متافیزیک» او بازمی گردد که می گفت: «کل بیش از مجموع اجزای خود است.» در خصوص پزشکی، می‌توان این عبارت را به این گونه تفسیر کرد:…

چارچوب نظری بورگمان؛ راهی برای مراقبت گری تکنولوژی

بورگمان عصر مدرن را عصر پارادایم دستگاه نام¬گذاری می¬کند. سرشت پارادایم دستگاه به گونه¬ای شکل گرفته است که درگیری انسان¬ها با طبیعت و با انسان¬های دیگر را تضعیف می¬کند و این مخاطره¬ای جدی برای زندگی خوب محسوب می¬شود (Borgman, 1984).…

مفهوم هنر پزشکی – بخش اول

در این نوشتار تحول مفهوم هنر پزشکی مد نظر است. بسیاری این مفهوم را به منزلة نشانگر هر نوع باقی‌ماندة غیرعقلانی در پزشکی تلقی می‌کنند که پژوهش علمی نتوانسته است بر آن فائق آید و امکان دارد که در آینده با نزدیک شدن هرچه بیشتر پزشکی به علم این…

تقلیـل گرایی در پزشـکی۱

«موجود زنده در میان قوانین زندگی نمی کند، بلکه در میان موجودات و رویدادهایی زندگی می کند که این قوانین را تغییر می دهند. چیزی که از افتادن پرنده جلوگیری میکند، شاخه است نه قوانین کشسانی فیزیک. اگر شاخه را به قوانین کشسانی تقلیل دهیم، دیگر…

مشخصه و وظیفۀ پزشکی به مثابه علم عملی – بخش چهارم

در تاریخ علم مدرن از آنجا که نظام‌های نظری به خاطر موقعیت‌شان الگو و سرمشق خود علم شده‌اند، این واقعیت که علوم عملی- علومی که هدف آن باورهای درست نیست بلکه شیوه‌های صحیح عمل است- نوع کاملاً مستقلی از علم هستند مورد غفلت واقع شده است.…

دانش پزشکی به مثابه برساخت اجتماعی از منظر کاظم صادق زاده

کاظم صادق زاده فیلسوف-پزشک ایرانی تبار است. او اولین استاد فلسفه پزشکی در دانشگاه های آلمان بود و از دهه هفتاد میلادی پژوهش های او نقش پیشبرنده برجسته ای در فلسفه، روش شناسی و منطق پزشکی داشته است.