نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

فلسفه پزشکی کلاسیک

طبابت، علوم زیست‌پزشکی کاربردی نیست (۱)

یکی از آموزه‌های مهم و کلیدی فلسفۀ پزشکی که میان فیلسوفان پزشکی در مورد آن توافق نظر وجود دارد این است که  نمي‌توان طبابت را به مثابة كاربرد علوم زيستي در حل مسائل باليني فهم كرد. در اینجا فهرست‌وار دلایلی برای آن اقامه می‌کنم.…

هرمنوتیک پزشکی در پی گادامر: مسئلۀ فرونسیس (۳)

هرمنوتیک پزشکی گادامری در فاصلۀ بین بخش‌های دوم و سوم حقیقت وروش با گذارِ گادامر از خوانش متون در علوم انسانی به تحلیلِ گفتگو و زبان، تحولی رخ می دهد که برای نشان دادن این که پزشکی بالینی، فعالیتی هرمنوتیکی است اهمیت اساسی دارد. در اینجا…

شواهد در پزشکی مبتنی بر شواهد

بخشی از اختلاف نظر بین حامیان و منتقدان EBM ناشی از عدم توجه به تفاوت در استفاده از کلمۀ «شواهد» است. پزشکی هم نوعی پرکتیس است و هم نوعی علم. پزشکی در مقام علم، به دنبال روابط علّی بین وضعیت ها (به عنوان مثال، بیماری ها) و طیف…

تحلیل مناقشه طب های جایگزین و مکمل و پزشکی رایج از منظر فلسفه علم

خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری حلقه فلسفه پزشکی برگزار می کند سخنرانان هادی صمدی - حمیدرضا نمازی - علیرضا منجمی و امیرحسن موسوی سه شنبه 15 اسفندماه 1402 خانه اندیشمندان علوم انسانی

کارگاه کارکرد و کژکارکردی در پزشکی و روان پزشکی

برای نزدیک به 50 سال، فیلسوفان بحث کرده اند که آیا ما باید بیماری و اختلال را از نظر عملکرد و اختلال بیولوژیکی درک کنیم. یک دیدگاه برجسته معتقد است که برای اینکه چیزی به عنوان یک بیماری یا اختلال واجد شرایط شود، باید شامل شکست بخشی یا…

هرمنوتیک پزشکی در پی گادامر: مسئلۀ فرونسیس (۲)

فرونسیس ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی مفهوم یونانی فرونسیس را به طور درخشان مورد بحث قرار داده است. این مفهوم معمولاً به عنوان "حکمت عملی" در مقابل مهارت فنی در هنرها و پیشه‌ها (techne)، معرفت علمی (episteme)، حکمت نظریِ فلسفه (sophia) و عقل…

نشست علوم انسانی سلامت

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند: دهمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران با محور اخلاق و مسئولیت های اجتماعی از ۲۵ تا ۲۷ بهمن در مرکز همایش های بین المللی…