نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

فلسفه علم

مناقشات علمی چگونه پایان می پذیرند؟(۳) خورشید در لوله‏ آزمایش

گالم: آنچه باید درباره علم بدانید نوشته هری کالینز و ترور پینچ مجموعه ای از هفت مطالعات موردی است که می کوشد تا نشان دهد که علم واقعا چگونه کار می کند. این مطالعات موردی مناقشات جدی در شکل گیری نظریه های علمی و آزمون صحت و سقم آن ها و…

آیا داده‌های حسی قابل شک نیستند؟

ممکن است گفته شود که با وجود دوری که میان مفاهیم و ادراکات وجود دارد اما با این وجود هر تجربه ادراکی دربردارنده داده حسی می باشد که نمی‌توان در آن شک کرد و بنابراین می تواند اساس معرفت ما قرار گیرد. مثلاً وقتی چوبی را داخل آب…

نقد فایرابند بر مشاهدات و تفاسیر طبیعی

تلقی رایج از علم معرفتی است، که بر آنچه می توان دید و شنید و لمس کرد و امثال این ها بنا شده است. عقاید و سلایق شخصی و تخیلات ظنی هیچ جایی در علم ندارند. علم با مشاهده آغاز می شود و مشاهدات دقیق و بدون پیشداوری، اساس وثیقی به دست…

مناقشات علمی چگونه پایان می پذیرند؟(۲) میکروب‏های اختلاف عقیده لویی پاستور و پوشه

گالم: آنچه باید درباره علم بدانید نوشته هری کالینز و ترور پینچ مجموعه ای از هفت مطالعات موردی است که می کوشد تا نشان دهد که علم واقعا چگونه کار می کند. این مطالعات موردی مناقشات جدی در شکل گیری نظریه های علمی و آزمون صحت و سقم آن ها و…

نگرش گشتالتی و ادراک

شكل مقابل را در نظر بگيريد. ما در آن صرفاً چهار نقطه نمى‏ بينيم، بلكه مى‏توانيم يك مربع را تشخيص دهيم: اين دقيقاً يك «تجربه گشتالتى» است. درواقع ما به‏ جاى مجموع اجزاء (نقاط)، يك «كل»يكپارچه (مربع) را درك مى‏كنيم و اين نكته اصلى…

مناقشات علمی چگونه پایان می پذیرند؟(۱) معرفت خوردنی، انتقال شیمیایی حافظه

گالم: آنچه باید درباره علم بدانید نوشته هری کالینز و ترور پینچ مجموعه ای از هفت مطالعات موردی است که می کوشد تا نشان دهد که علم واقعا چگونه کار می کند. این مطالعات موردی مناقشات جدی در شکل گیری نظریه های علمی و آزمون صحت و سقم آن ها و…