نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

منابع و مأخذ

رازوارگی سلامت گادامر و فلسفۀ پزشکی

این کتاب مجموعه سخنرانی‌های هانس گئورگ گادامر برای پزشکان است. اینکه فیلسوف معتبری چون گادامر به سراغ مسائل پزشکی و سلامت رفته است کنجکاوی‌برانگیز و مغتنم است. این کتاب به زبان آلمانی با عنوان Über die Verborgenheit der Gesundheit در…

مقدمه ای بر رازوارگی سلامت

چنان که می‌دانید هرمنوتیک، هنر تفسیر، تلاش برای یافتن یا کشف معنا، بیان و رخدادهاست. تمرکز بر معنا، گاهی این فرض را تقویت می‌کند که هرمنوتیک فعالیتی کاملا ذهنی و شناختی است و از حوزۀ احساسات یا تأثیرات جسمی به دور است. این فرض…

پزشکی چیست؟ (۲)

1- هنر يا علم (Pellegrino,1976) با اينهمه در طي اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم هنگامي كه تقدير و سرنوشت پزشكي يا علوم طبيعي گره خورد، اين مجادله دچار بيشترين تلاطم شد. كار بسياري از پزشكان كه طرز تفكر علمي داشتند اين بود كه…

فلسفه پزشکی و سیر تاریخی آن (۲)

احمدرضا همتی مقدم پيشينه تأملات فلسفي و پزشكي به عهد يونان باز‌مي‌گردد. اگر به صورت گذشته‌نگر به اين‌گونه تأملات نگريسته شود، آن‌ها را مي‌توان به صورت بخشي از فلسفة پزشكي بازشناخت؛ اگر چه فقط در قرن نوزدهم اين اصطلاح رواج یافت. دلبستگي…

پزشکی چیست؟

   پزشکی چیست؟  هنر است یا علم - یا ترکیبی از هردو؟ مجادله در بارۀ ماهیتِ پزشکی مجادله ای قدیمی و پرحرارت است که حتی در دوران مدرن تقلیل نیافته است، بلکه حتی از آغاز قرن نوزدهم که سرنوشت پزشکی با علوم طبیعی گره خورده است، شدت یافته است.…