نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور رده

دیداری-شنیداری

نشست فوکو و علوم انسانی

این سمینار با سخنرانی دکتر غلامحسین مقدم حیدری با عنوان سراسربین و نظریه قدرت - معرفت، دکتر علیرضا منجمی با عنوان ابتنای علوم انسانی بر پزشکی بالینی و دکتر حمیدرضا نمازی با عنوان مهارهای گفتمان برگزار شد.

پادکست اپیزود دوازده: تاملی بر بحران‌های پزشکی مدرن

یکی از انتقاداتی که گاه از سمت جامعه و گاه بطور بخصوص از سمت طب‌های جایگزین علیه طب مدرن روانه می‌شود، بحث بحران‌های پزشکی مدرن است. ما در این اپیزود با دکتر علی‌رضا منجمی، پزشک و رییس پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی، در…