نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

نشست تخصصی «ارزیابی و علم سنجی پژوهش‌های علو م انسانی: رویکردی انتقادی به مبانی و روش‌ها»

0

نشست تخصصی «ارزیابی و علم سنجی پژوهش‌های علو م انسانی: رویکردی انتقادی به مبانی و روش‌ها» سه شنبه ۱۵ شهریورماه از ساعت ۹ تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه در موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.
در بخش نخست این نشست با عنوان »رویکرد انتقادی به مبانی» حجت‌الاسلام رضا غلامی با موضوع نقش فلسفه در معماری علم سنجی؛ غلامحسین مقدم حیدری با موضوع تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی از منظر نظریه پارادیمی؛ حمیدرضا نمازی با موضوع نقش فراپژوهش و مسئله پژوهش‌های بی معنا و علیرضا منجمی با موضوع نقد انگاره‌های علم سنجی رایج در باب پژوهش‌ ورزی علوم انسانی سخنرانی می‌کنند.
ر بخش دوم این نشست تخصصی نیز که به «رویکرد انتقادی به روش‌ها» اختصاص دارد، فاطمه طاهرخانی با موضوع ادارک پژوهشگران علوم انسانی از ماهیت و کیفیت پژوهشی؛ الهه حسینی با موضوع ملاحظا انتقادی اخلاقی برای بهبود استفاده از شاخص‌های ارزیابی؛ فریبا سادات محسنی با موضوع بازنگری شاخص‌های ارزیابی علوم انسانی: تجربه کشورهای اروپایی؛ ناصرالدین علی تقویان با موضوع نقش موقعیت پیشاپژوهشی در بیراهه رفتن علم و علم سنجی در ایران و محبوبه کمالی با موضوع نقش شاخص‌های علم سنجی در اثر گذاری پژوهش‌ها ایراد سخنرانی می‌کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.