نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

هرمنوتیک پزشکی: پیوند هرمنوتیک فلسفی گادامر و فلسفۀ پزشکی

علیرضا منجّمی

0

نشر فرهامه با همکاری حلقه فلسفۀ پزشکی برگزار می کند:
سخنرانی دکتر علیرضا منجمی با عنوان هرمنوتیک پزشکی: پیوند هرمنوتیک فلسفی گادامر و فلسفۀ پزشکی در نشست نقد و بررسی کتاب فردریک اسونئوس

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳ آبان ۱۴۰۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.