نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

سخنرانی با عنوان «تأملی در نسبت پزشکی و حکمت عملی (فرونسیس)»

به مناسب روز پزشک

0

به مناسب روز پزشک و به دعوت خانه حکمت دکتر علیرضا منجمی روز شنبه سخنرانی ای با عنوان تاملی در نسبت پزشکی و حکمت عملی ایراد خواهد کرد.
زمان: شنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۷
لینک جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.