نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

برگزاری مدرسه تابستانه علوم انسانی سلامت

حلقه فلسفۀ پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

0

مفهوم علوم انسانی پزشکی از پس یک پرسش فلسفی برآمد و آن اینکه پزشکی یا طبابت چیست؟ در پاسخ به این پرسش یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علوم‌انسانی پزشکی این بوده است که انگارۀ علم بودن صرف پزشکی را به چالش بکشد. مهمترین مشخصۀ پزشکی در قرن بیستم وجهۀ علمی آن بوده است. اما جریان علوم انسانی پزشکی در اصل در پی آن بود که نشان دهد این فهم مستوفی و کاملی نیست. به بیان دیگر بخش علمی پزشکی به تنهایی قادر به پاسخ گفتن به تمامی مشکلات طبابت نیست. افزون بر این، ورود تکنولوژی به پزشکی به‌رغم توفیق‌های فروانی که به همراه داشت دغدغه‌های انسانی در پزشکی را از رهگذر عمیق‌تر کردن شکاف میان پزشکی و ارزش‌های انسانی کمرنگ کرده است. این وضعیت، پزشکی را که پیوسته در ارتباط با وضعیت‌ها و موجودات انسانی است انسان‌زدا می‌کند. این مدرسه به دنبال آن است که نظریه‌ها و مفاهیم اصلی علوم انسانی سلامت را معرفی کند.

حلقه فلسفه پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر مدرسه تابستانه با عنوان «علوم انسانی سلامت» در محورهای زیر برگزار نماید.

  • تعابیر مختلف از علوم انسانی سلامت
  • نظریه‌های میان‌رشتگی
  • انسان‌زدایی پزشکی- طبی‌سازی
  • مناقشه‌ها و بحران‌های حوزۀ سلامت
  •  رویکردهای انسان‌گرا
  • نقد پزشکی مبتنی بر شواهد

برای اطلاع از زمان و نحوۀ برگزاری به نشانی زیر مراجعه بفرمایید:

 

http://samad.tums.ac.ir/AllCourse/Details/1179

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.