نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

انتشار کتاب طبی سازی

ویراستاران: علیرضا منجمی، غلام حسین مقدم حیدری، انتشارات: فرهامه، چاپ نخست:1401

0

اگر نظری به اطرافمان بیفکنیم در می‌یابیم پزشکی برای بیشتر مسائل و دغدغه‌های ما پاسخی دارد. جوان ماندن، شاد بودن، داشتن بدن متناسب و زیبا، تربیت درست فرزند، تقویت قوای بدنی و مسائلی از این دست، همگی راهکارهای پزشکی دارند، حال آنکه یک قرن پیش بسیاری از این مسائل موضوعاتی پزشکی نبودند. پاسخ متداول این است که پیشرفت علوم زیست‌پزشکی سبب شده تا بفهمیم بسیاری از مشکلات و دغدغه‌هایمان بیماری هستند و باید برای حل آنها از پزشکی کمک بگیریم.

این کتاب با به چالش کشیدن این پاسخ می‌کوشد تا طبی‌سازی را از جهات گوناگون معرفی و بررسی کند. پدیدۀ طبی‌سازی به معنای تبدیل وضعیت‌هایی انسانی به مشکلات قابل درمان است. پرداختن به طبی‌سازی از آن رو بسیار مهم و حیاتی است که سبب کاهش اعتماد به جامعۀ پزشکی، تضعیف راه‌های عرفی سازگاری با مسائل، مخدوش کردن مسئولیت‌پذیری و فردی‌سازی و سیاسی‌زدایی از مسائل می‌شود. طبی‌سازی موضوعی صرفاً در محدودۀ حرفۀ پزشکی نیست، بلکه هر کدام از ما به‌عنوان شهروند باید هم از آن آگاه باشیم و هم به آن واکنش نشان دهیم.

طبی‌سازی اساساً مفهومی انتقادی تلقی می‌شود که مراد از آن، طبی‌سازیِ نامناسب یا بیش‌طبی‌سازی است. این البته به معنای تخطئه یا متهم کردن نهاد پزشکی نیست، بلکه تلاش برای تحلیل و نقد پدیده‌ای است که هم به سلامت جامعه و هم به نهاد پزشکی آسیب می‌رساند. طبی‌سازی مانند هر مفهوم دیگری نیازمند پایش و پالایش مداوم است تا بتواند قدرت انتقادی‌ و ارتباطش با حوزۀ سلامت را کماکان حفظ کند. برای نیل به این هدف گفت­وگوی انتقادیِ پویا، رصد و ارزیابی مداوم آن، پاسخ­گویی نهادهای مرتبط و کنشگری گروه‌های مختلف اجتماعی و مسئولیت‌پذیری نهاد پزشکی لازم می‌نماید.

در این کتاب تلاش شده است علاوه بر مرور همۀ رویکردهای موجود، ایده‌های بدیع دربارۀ طبی‌سازی در افکنده شود که بیشتر در حوزۀ فلسفۀ پزشکی و فلسفۀ علم و تکنولوژی هستند. طبی‌سازی در پرتو تعابیر هنجاری و توصیفی بیماری، طبی‌سازی به‌مثابه تکنولوژی، مدل‌های تبیین و ارزیابی طبی‌سازی، طبی‌سازی طب‌های مکمل و جایگزین، سرشت هنجارمند طبی‌سازی و طبی‌سازی بیمارستان از محورهای اصلی این کتاب هستند. کوشش ما به دست دادن چارچوب‌های مفهومی‌ای است که بتوان در تحلیل و مواجهه با طبی‌سازی از آنها بهره گرفت.

ویراستاران: علیرضا منجمی، غلام حسین مقدم حیدری
انتشارات: فرهامه
چاپ نخست:۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.