نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور برچسب

غلامحسین مقدم حیدری

بیماری، درد و درمان در جوامع ابتدایی (۴): مناسک تشخیص بیماری

در تشخیص بیماری ها در جوامع ابتدایی آنچه اهمیت دارد این است که درمانگر پی ببرد چه قدرت کینه توزی شخص بیمار را تسخیر کرده است یا چه طلسمی بر او کارگر افتاده است یا چه موجود زنده یا مرده ای زندگی را برای او سخت کرده است و .... اما باید توجه…

بیماری، درد و درمان در جوامع ابتدایی (۳): شمن و درد زایمان

در عصر ما بچه دار شدن و زایمان طبی شده است و مادر و جنین در تمام مراحل بارداری زیر نظر و مراقبت پزشک و نهادهای بهداشتی و درمانی هستند. بطوریکه تولد نوزاد بدون نظارت پزشکی امری نامحتمل یا حداقل پرخطر دانسته می شود. حال می توان پرسید که…

بیماری و درمان در جوامع ابتدایی (۲): بیماری به مثابه موج تسخیرگر

کشیش روژیه (Rougier) در گزارش خود در 1907درباره تلقی بومیان فیجی* از بیماری می گوید: «ما باید قطعا از این اندیشه اجتناب کنیم که تصور فیجی ها از بیماری را مانند تصور خودمان از بیماری می داند. در ذهن فیجی ها بیماری مانند موج است. یعنی…

بیماری و درمان در جوامع ابتدایی (۱): درمانگر ندمبویی

در پزشکی مدرن (پزشکی رایج از اواخر قرن نوزدهم تا کنون) بیماری ها مکانمند تصور شده اند و از این رو درمان بیماری ها علی الاغلب متمرکز بر مکان بیماری یا درد هست. این آموزه در فرهنگ علمی و عمومی معاصر چنان بدیهی تصور می شود که بنظر می رسد که…

دبیران علمی همایش ملی «تکنولوژی و فرهنگ» در میزگرد مهر

خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه-سارا فرجی: معمولاً وقتی سخن از آسیب‌شناسی تکنولوژی می‌شود همه یاد استعاره چاقوی دولبه می‌افتند و می‌گویند تکنولوژی خوبی و بدی‌هایش خودش را دارد اما کمتر به وضعیتی که امروز در نسبت با تکنولوژی داریم پرداخته…

تأملات فوکو در باب پزشکی

سلامت و بیماری چنان با زندگی انسان در هم آمیخته است که همواره موضوع جذاب و چالش‌برانگیزی برای تأملات فلسفی نیز بوده است. با آنکه تا پیش از برآمدن فیلسوف-پزشکان و قوام یافتن حوزۀ پژوهشی فلسفۀ پزشکی در سدۀ اخیر، تأملات نظام‌مند و ساختاریافته…

«مرگ رام شده» در پیشامدرن نزد فیلیپ آریس

فلیپ آریس معتقد است که دوران پیشامدرن «مرگ» دارای ویژگی های زیر بود: مرگ در بستر و شخص دراز کشیده و «آرمیده در بستر بیماری اش» بود. مرگ مراسم آیینی بود که خود فرد در حال مرگ آن را سامان می داد و خود او بر آن نظارت داشت و تشریفات…

بیمارستان مکانی برای «مرگ قابل قبول»

فلیپ آریس -مورخ مشهور مکتب آنال- در کتاب «تاریخ مرگ: نگرش های غربی در باب مرگ از قرون وسطی تا کنون»(1974) معتقد است نگرش به مرگ از اوایل قرون وسطی تا نیمه سده نوزدهم تغییر کرده است. او در فصل «مرگ ممنوعه» می گوید: « مرگ که در گذشته چنان در…

«زیست سیاست» از منظر وراثت و علوم اعصاب اجتماعی

کارهای متفکران برجسته ای همچون کنت، اسپنسر، دورکیم و لومبروزو رابطه ای وثیق میان زیست شناسی و پزشکی مدرن از یک سو  و جامعه شناسی از سوی دیگر را نشان می دهند. در ابتدای قرن بیستم  رودلف شلین(1864-1922) –نظریه پرداز سیاسی سوئدی-دولت و کشور …

بیمارستان به مثابه مکانی برای مراقبت تسکینی

از اواخر قرن نوزدهم به بعد و با شکل گیری پزشکی بالینی (پزشکی مدرن) این تصور بوجود آمد که پزشکی مدرن برای هر بیماری می تواند درمانی ارائه دهد و اگر هم تا کنون به روش های درمانی برای برخی بیماری ها دست نیافته است اما در آینده روش های درمانی…