نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.
مرور برچسب

غلامحسین مقدم حیدری

مردم شناسی علم

فایرابند معتقد است که روش مردم شناسانه تنها منحصر به قبایل نیست بلکه ما باید آن را برای فهم علم و نظریه‌های گوناگون آن نیز بکار گیریم: ما باید به علم نزدیک شویم شبیه مردم شناسی که به پیچ و تاب ذهنی مرد درمانگر در یک اجتماع تازه…

 روش مردم شناسی

اگر در شیوه کار مردم شناسان تامل کنیم متوجه می شویم که آنها با همین رویکرد- فهم یک شکل زندگی و بازی زبان های آن- سعی در فهم زندگی یک قبیله دارند. معمولا روشی که مردم شناسان برای گردآوری اطلاعات در میدان تحقیق بکار می برند مشاهده مشارکت آمیز…

بازی_زبان

پی.ام.اس. هکر یکی از مشهورترین مفسران ویتگنشتاین معتقد است که از نظر ویتگنشتاین «بالاتر از هر چیز زبان وسیله ارتباط است و در مرتبه دوم وسیله بازنمایی است»(Hacker,2011a,p 19) البته باید توجه داشت که همه ارتباط های زبانی مستلزم بازنمایی…

توصیف و نه تبیین

اگر با دقت به تبیین های فلسفی و اجتماعی علم بنگریم متوجه می شویم که همه این نظریه ها می کوشند تا علم را همچون پدیده های طبیعی در علوم طبیعی تبیین کنند. ما در علوم طبیعی وقتی درباره پدیده ای مثل باران می پرسیم : چرا باران می بارد؟…

تبیین “علم”

«علم چیست ؟» مهمترین پرسشی است که فیلسوفان علم با آن مواجه اند و سعی دارند به آن پاسخ دهند. معمولا این پرسش با پرسش دیگری همراه است که از ویژگی های روش علمی می پرسد که نوعی امتیاز یا نوع خاصی از اعتماد از آن اراده می شود. تلاش در…

سیدنهام: هیستری و خودبیمارانگاری

همزمان با ویلیس می توان به یکی از مهمترین کارها درباره بیماری های روانی اشاره کرد که توسط سیدنهام (1624-1689)  به نام Epistolary Dissertation(1681)  نوشته شده بود. او این کتاب را به درخواست دکتر کول از ورسستر برای راهنمایی درباره مشاهداتش…

«هیستری» و ذرات روح

قرن هفدهم عصری بود که آرای دکارت در آن بشدت برجسته بود. او معتقد بود که ما با دو جهان سروکار داریم. از یک طرف عالم اجسام را داریم که ماهیتی جز امتداد ندارد. هر جسم بخشی از فضاست و تفاوتش از سایر اجسام در نحوه امتدادش است. این جهان ماشین…

هیستری و ساحره گی

فردریک اسونوس معتقد است که «با ظهور مسیحیت و سقوط امپراطوری روم، سنت و پیشرفت پزشکی باستان نه تنها دچار وقفه و رکود شد، بلکه هم­چنین تا حدی زیادی نیز به فراموشی سپرده شد. دین مسیحیت بیماری و رنج را معنایی تازه بخشید: بیماری و رنج…

هیستری: جابجایی و خفگی زهدان

برخی از تاریخ نگاران بر این باورند که در دوره باستان می توان از بیماری به نام هیستری سخن گفت. بیماری که اتیولوژی آن به اندامی از بدن زنان -زهدان- مرتبط است اماتظاهرات بالینی آن کل بدن را فرامی گیرد. . افلاطون(427-347 ق م) در تیمائوس می…

نامکانمندی مالیخولیا و مانیا

مالیخولیا یکی از چهره های جنون تلقی می شد. آرتا یوس از کاپادوکیه(200-150 پس از میلاد) در رساله ای به نام در باب علل و علایم بیماری ها توصیف بالینی مالیخولیا را چنین بیان می کند: مبتلایان یا خموده اند یا عبوس اند، مغموم یا به شکلی غیر…