نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

در برابر آگامبن: آیا زیست‌سیاست دموکراتیک ممکن است؟

اظهارنظر اخیر جورجو آگامبن که اقدامات اخیر در کنترل پاندمی کووید 19 را به‌مثابه نوعی زیست‌سیاست‌ورزی در «وضعیت استثنائی» توصیف می‌کند، مباحثه مهمی را در باب زیست‌سیاست را برانگیخته است. مفهوم صرف زیست‌سیاست، مطابق صورت‌بندی میشل فوکو، سهم…

ناآمادگی حکومت ها در مواجهه با پاندمی کرونا

می‌توان از پاسخ به پاندمی کووید-19 و گفتمان عمومی درباره‌ پاندمی برای به تصویر کشیدن سه اشتباه رایج در استدلال‌ اخلاقی بهره گرفت. نخستین اشتباه، ناتوانی در درک این مسئله است که هنگام تصمیم‌گیری‌های عمومی اولویت‌بندی‌ها گریزناپذیرند. دومین…

سرمقاله: تاسیس حلقه فلسفه پزشکی

این حلقه در صدد است تا با تقویت گفتگوی میان‌رشته‌ای، مسائل حوزۀ سلامت و پزشکی را برجسته و تحلیل کند و اهمیت تأملات فلسفی-تاریخی در پزشکی را نشان دهد. اولین گام لاجرم معرفی فلسفه پزشکی کلاسیک، همچون مفاهیم سلامت و بیماری، علیت در پزشکی و از…

علوم انسانی پزشکی (۱)

«علوم‌انسانی پزشکی» در وهلۀ اول عبارتی نامأنوس به نظر می‌رسد. اینکه چگونه دو حوزۀ مجزا و متمایزِ معرفتی، همنشین شده‌اند، به وضعیت پروبلماتیک پزشکی اشاره دارد. در بخش ابتدایی مقاله به تحلیل علوم‌انسانی پزشکی بر اساس روش مطالعات مناقشه‌های…

امر بهنجار – امر آسیب شناختی در پزشکی اخلاطی و پزشکی مدرن

برای ما کاملا آشکار است که اگر بیمار شدیم باید به دنبال علت بیماری در بدن مان باشیم. این تلقی چنان بدیهی می باشد که وقتی فردی می گوید که بیمار است بلافاصله از او می پرسیم کجایت درد می کند؟ یعنی به دنبال مکان بیماری در بدن فرد هستیم. اما این…

بیمارستان به مثابه سیستم اجتماعی – تکنیکی

سیستم های اجتماعی-تکنیکی سیستم هایی مرکب از سخت افزار و انسان هستند که برای انجام دادن وظایفی به کار گرفته می شوند که انسان ها بدون کمک چنین سیستم هایی برای بسط و گسترش قابلیت های بشری نمی توانند انجام دهند. این سیستم ها مرکب از عناصر…

استدلال بالینی (۱)

تفکر پزشکی یا استدلال بالینی یکی از بنیان های مهم و حیاتی در طب و عامل اصلی استقلال و طبابتِ بدونِ نظارت پزشکان است و گزافه نیست اگر بگوئیم استدلال بالینی، خودِ طبابت است. عدم توفیق در حل درست مسائل بالینی به اشتباهات تشخیصیa و خطاهای…

سینما ابزاری برای آموزش علوم انسانی به دانشجویان پزشکی

مقدمه از هنگامی که ساختار و کارکرد بدن انسان در تندرستی و بیماری، به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت، طب وارد عصر مدرن شد. در انتهای قرن نوزدهم، بیشتر اعضای جامعه پزشکی پذیرفته بودند که طب شاخه‌ای از علوم زیستیbiology است و باید…

تشریح الابدان

منصور بن‌محمّد بن‌احمد شیرازی (سده‌ی ۷ و ۸ق.)، ازجمله طبیبان عصر آل مظفر و سپس، تیموریان در فارس است که تشریح‌الأبدان را به حاکم تیموری شیراز تقدیم می‌کند. او، اثر معروف دیگری به نام کفایه مجاهدیه نیز دارد که آن را در حوزه‌ی طب عمومی تالیف…