نگاهی تازه به فلسفه پزشکی بیندازید.

راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم لطفا برای ارسال مطالب ارزشمند خود نکات زیر را رعایت فرمایید:

–       متن ارسالی شامل ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه در فایل word باشد.

–       برای مطلب خود عنوانی برگزینید هرچند تحریریه در تغییر آن مختار است.

–       منابع مرتبط ذکر شود.

–       تألیفی یا ترجمه‌ای بودن متن مشخص گردد.

–       اگر متن پیش از این منتشر شده است منبع و لینک آن ذکر شود.

–       مشخص شود متن ارسالی مرتبط با کدام دسته یا دسته‌های مطالب سایت است.

–       انتخاب تصویر برای مطالب بر عهدۀ تحریریه است هرچند از تصاویر پیشنهادی استقبال می‌شود.

–       انتشار مطالب ارسالی منوط به تأیید تحریریه سایت است.

– مسئولیت محتوای متن ارسالی با نویسنده است.

–       مطالب خود را به آدرس ایمیل philosophyofmedicinecircle@gmail.com ارسال بفرمایید.